Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gonca Reyhan AKKARTAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gonca Reyhan AKKARTAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tedarik zincirlerini anlamak ve yönetmek için temel kavramları öğretmek. Bunun yanı sıra kavramların uygulamalarını Türk ve dünya şirketlerinden vaka örnekleri ile aktarmak. Aynı zamanda sektörde kullanılan teknik ve araçları öğrenmek ve tedarik zinciri alanında daha etkin çalışmayı sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Tedarik Zincirini Anlama ve Karar aşamaları,Sürdürülebilir Tedarik Zinciri ve Fiyatlandırma Stratejileri,Tedarik Zinciri Faktörleri ve Ölçümleri,Küresel Tedarik Zincirinde Ağ Tasarımı ve Talep Tahmini,Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Çevrim içi Satış Uygulamaları,Tedarik Zincirinde Bütünleşik Planlama ve Koordinasyon ,Satış ve Üretim Planlama olarak bir Tedarik Zincirinde Arz ve Talebin Planlanması,Tedarik Zincirinde Ölçek Ekonomisi Yönetimi: Çevrim Stoğu,Tedarik Zincirinde Belirsizliğin Yönetilmesi: Güvenlik Stoğu,Ürün Uygunluğunun Optimum Düzeyinin Belirlenmesi,Tedarik Zincirinde Ulaştırma,Bir Tedarik Zincirinde Kaynak Sağlama Kararları,Tedarik Zincirinde Fiyatlandırma ve Gelir Yönetimi,Tedarik Zincirinde Bilişim Teknolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2- Tedarik zinciri strateji ve süreçlerini kavrama 1, 14, 2, 4 A, C, E
1- Tedarik zinciri ve bileşenleri ile bunların nasıl çalıştıklarını anlama 1, 14, 18, 2, 4 A, C, E
3- Tedarik zincirinde modern uygulamaları bilme 1, 10, 14, 2 A
4- Tedarik zincirinde kalite ve performans yönetimini bilme 1, 18, 2 A
5- Endüstriyel vakaları analiz etmeyi ve çözümlemeyi öğrenme 1, 14, 18, 2, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tedarik Zincirini Anlama ve Karar aşamaları
2 Sürdürülebilir Tedarik Zinciri ve Fiyatlandırma Stratejileri
3 Tedarik Zinciri Faktörleri ve Ölçümleri
4 Küresel Tedarik Zincirinde Ağ Tasarımı ve Talep Tahmini
5 Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Çevrim içi Satış Uygulamaları
6 Tedarik Zincirinde Bütünleşik Planlama ve Koordinasyon
7 Satış ve Üretim Planlama olarak bir Tedarik Zincirinde Arz ve Talebin Planlanması
8 Tedarik Zincirinde Ölçek Ekonomisi Yönetimi: Çevrim Stoğu
9 Tedarik Zincirinde Belirsizliğin Yönetilmesi: Güvenlik Stoğu
10 Ürün Uygunluğunun Optimum Düzeyinin Belirlenmesi
11 Tedarik Zincirinde Ulaştırma
12 Bir Tedarik Zincirinde Kaynak Sağlama Kararları
13 Tedarik Zincirinde Fiyatlandırma ve Gelir Yönetimi
14 Tedarik Zincirinde Bilişim Teknolojisi
Kaynaklar
1- S. Chopra, P. Meindl, (Ekim 2017), Çeviri Editörü: Doç. Dr. Emrah Bulut “Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve Operasyon" Pearson, Nobel Akademik Yayıncılık, 6. Baskıdan çeviri, 978-605-320-674-3. 2- Mehmet Tanyaş, Murat Düzgün (2017), “Tedarik Zinciri Yönetimi - En İyi Uygulamalar”, 2. Baskıdan Çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, 978-605-133-913-9.
Doç. Dr. Hakan Keskin, "Tedarik Zinciri Yönetimi: Arka Planı, Gelişimi ve Güncel Uygulamaları", Nobel Akademik Yayıncılık, 2015, 978-605-320-070-3.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 25 25
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 13 2 26
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 144
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu