Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İLETİŞİM II 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ebru ESKİÇIRAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ebru ESKİÇIRAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin bölümleri ve farklı işletme alanlarında yazılı iletişim kurma becelerini geliştirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Temel Mesleki İletişim I,Temel Mesleki İletişim II,Temel İletişim Terminolojisi I,Temel İletişim Terminolojisi II,İşletme Yönetimi & Stratejik Yönetim I,İşletme Yönetimi & Stratejik Yönetim II,Ekonomi,Ekonomi Terminolojisi,Uluslararası Ticaret,Yönetim Terminolojisi,Ticaret Terminolojisi,Ekonomi, Yönetim, Finans ve Ticaret Terminolojisi,Revizyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1.Öğrenci sözlü ve yazılı olarak kendini kısaca anlatır. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.2.İngilizce basit diyalogları yorumlar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.3.Öğrenmiş olduğu yeni yapı ve kelimeleri günlük hayatında kullanır. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.1.Alanıyla ilgili literatür taramasını listeler. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.2.Alanıyla ilgili yazılmış makaleleri yorumlar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.3.Alanıyla ilgili makaleleri kullanır. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.1.Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makalelerini İngilizce olarak aktarır. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.2.İngilizce’yi uluslararası konferans ve seminerlerde kullanır. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.3.İngilizce’yi alanıyla ilgili çevirilerde kullanır. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1. İngilizce’nin temel dilbilgisi kurallarını karşılaştırabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2. Dili kullanarak kendi alanındaki çalışmaları değerlendirebilecektir. 2, 3, 4 A, B, C
3. Dili, akademik hayatında yazma becerileri çerçevesinde kullanabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Temel Mesleki İletişim I
3 Temel Mesleki İletişim II
4 Temel İletişim Terminolojisi I
5 Temel İletişim Terminolojisi II
6 İşletme Yönetimi & Stratejik Yönetim I
7 İşletme Yönetimi & Stratejik Yönetim II
8 Ekonomi
9 Ekonomi Terminolojisi
10 Uluslararası Ticaret
11 Yönetim Terminolojisi
12 Ticaret Terminolojisi
13 Ekonomi, Yönetim, Finans ve Ticaret Terminolojisi
14 Revizyon
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 131
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu