Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MALİYET YÖNETİMİ VE MUHASEBESİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersi Verenler Doç.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin maliyet yönetimi ve muhasebe uygulamaları konularında bilgi ve becerilerinin arttırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Maliyet Kavramı Hakkında Genel Bilgiler,Şirketlerin Sahip Olduklarını Farklı Maliyet Türlerinin Belirlenmesi,Gelir ve Maliyet Analizi,Bütçelemeye Giriş,Şirketlerin Bütçelerinin Hesaplanması,Finansal Planlamada Maliyetin Rolü,Finansal Planlamada Kullanılan Teknikler,Maliyet Muhasebesine Giriş,Tek Düzen Hesap Planında Maliyet Muhasebesi Kayıtları,Satışların Maliyeti Tablosunun Hazırlanması,Satışların Maliyeti Tablosunun Hazırlanması,Direk İlk Madde ve Malzeme Giderleri,Direk İşçilik Giderleri,Genel Üretim Giderleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Maliyet ve gelir kavramlarını açıklayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C, E
1.1 Maliyet türlerini açıklar 1, 2, 3, 4 A, C, E
1.2 Gelir ve gider analizi yapar 1, 2, 3, 4 A, C, E
2. Bütçeleme yapabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C, E
2.1. Bütçeleme yöntemlerini öğrenir 1, 2, 3, 4 A, C, E
2.2 Şirketlerin proforma mali tablolarını hazırlar 1, 2, 3, 4 A, C, E
2.3 Farklı bütçeleme yöntemlerini kullanarak finansal planlama yapar 1, 2, 3, 4 A, C, E
3. Maliyet muhasebesine yönelik temel uygulamaları yapabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C, E
3.1 Satışların maliyeti tablosunu hazırlar 1, 2, 3, 4 A, C, E
3.2 Direk ilk madde ve malzeme giderlerini hesaplar 1, 2, 3, 4 A, C, E
3.3 Maliyet muhasebesi kayıtlarını tutar 1, 2, 3, 4 A, C, E
3.4 Direk işçilik giderlerini hesaplar 1, 2, 3, 4 A, C, E
3.5 FIFO, LIFO ve hareketli ortalama yöntemlerini öğrenir 1, 2, 3, 4 A, C, E
3.6 Genel üretim giderlerini anlar 1, 2, 3, 4 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Maliyet Kavramı Hakkında Genel Bilgiler
2 Şirketlerin Sahip Olduklarını Farklı Maliyet Türlerinin Belirlenmesi
3 Gelir ve Maliyet Analizi
4 Bütçelemeye Giriş
5 Şirketlerin Bütçelerinin Hesaplanması
6 Finansal Planlamada Maliyetin Rolü
7 Finansal Planlamada Kullanılan Teknikler
8 Maliyet Muhasebesine Giriş
9 Tek Düzen Hesap Planında Maliyet Muhasebesi Kayıtları
10 Satışların Maliyeti Tablosunun Hazırlanması
11 Satışların Maliyeti Tablosunun Hazırlanması
12 Direk İlk Madde ve Malzeme Giderleri
13 Direk İşçilik Giderleri
14 Genel Üretim Giderleri
Kaynaklar
(1) Cost Accounting 15e : A Managerial Emphasis, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan, Pearson Education (2) Ders Notları
İbrahim Lazol, Maliyet Muhasebesi, Ekin Yayınları, 4. baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 1 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu