Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖRGÜTSEL TASARIM 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Tuba BOZAYKUT BÜK
Dersi Verenler Doç.Dr. Tuba BOZAYKUT BÜK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı organizasyonların nasıl yapılandırılacağını, bunlarla ilgili bakış açıları, ilke ve yaklaşımları anlatmaktır. Ayrıca ders, öğrencilere çevredeki değişimlere cevap verecek örgüt tasarımları geliştirmelerini sağlayacak bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Örgüt Tasarımına Giriş,Örgüt Tasarmına Giriş,Örgüt tasarımı ve strateji,Örgüt Tasarımı ve Strateji,Örgüt Tasarımının Özellikleri ve Türleri,Örgüt Tasarımı ve Örgüt Çevresi,Örgütsel Tasarım ve IT,Örgüt Tasarımı ve Ölçek,Örgüt Tasarımı ve Örgüt Kültürü,Örgüt Tasarımı ve Yenilik Yönetimi,Örgüt Tasarımı ve Küreselleşme,Örgüt Tasarımı ve Küreselleşme,Örgüt Tasarımı ve Karar Verme Süreçleri,Örgüt Tasarımında Güncel Konular,Örgüt Tasarımında Güncel Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Örgüt ve örgüt tasarımı ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Örgütün tanımı, önemi ve türlerini açıklar.
1.2. Örgüt tasarımının, örgüt performansı ve etkililiği üzerine etkilerini açıklar.
1.3. Örgüt tasarımının boyutlarını tanımlar.
2. Örgüt tasarımı, strateji ve örgütsel etkililik ilişkisini tartışabilecektir. 1, 2, 3, 8 A
2.1. Stratejik yönelim ve strateji oluşturma evreleri ile örgütsel tasarım ilişkisini açıklar.
2.2. Örgütsel tasarım ve rekabet stratejileri arasındaki ilişkiyi açıklar.
2.3. Rekabet stratejileri ile örgütsel tasarım arasındaki ilişkiyi, kaynak bağımlılığı ve paydaş teorisi çevresinde açıklar.
3. Örgütsel tasarım türlerini ve özelliklerini tartışabilecektir. 1, 14, 18, 2, 3, 8 A
3.1. Fonksiyonel, ürün/müşteri ve çoğrafi bölümlendirme türlerini açıklar.
3.2. Matrix yapıyı, avantaj ve dezavatanjları ile açıklar.
3.3. Yatay ve karma yapıları, diğer örgüt yapıları ile karşılaştırırarak tartışır.
4. Örgüt tasarımını, çevre ve boyutları çerçevesinde tartışabilecektir. 1, 14, 18, 2, 3, 8 A
4.1. İç ve dış çevre unsurlarını ve bunların örgüt tasarımına olası etkilerini analiz eder.
4.2. Çevresel belirsizliği ve belirsizliğe karşı örgütsel adapte olma yollarını tartışır.
4.3. Belirsizliğe karşı ve değişime uyumda örgütsel tasarımın rolünü tartışır.
5. Örgütsel tasarımda bilgi teknolojilerinin, örgüt büyüklüğünün ve örgüt kültürünün etkilerini analiz edebilecektir. 1, 14, 18, 2, 3, 8 A
5.1. Bilgi teknolojilerinin, örgütsel tasarıma etkilerini tartışır.
5.2. Örgütsel büyüklük ve örgüt yaşam evresi ile örgütsel tasarım arasındaki ilişkiyi analiz eder.
5.3. Örgüt tasarımı ve örgüt kültürü etkileşimini açıklar.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Örgüt Tasarımına Giriş
2 Örgüt Tasarmına Giriş
3 Örgüt tasarımı ve strateji
4 Örgüt Tasarımı ve Strateji
5 Örgüt Tasarımının Özellikleri ve Türleri
6 Örgüt Tasarımı ve Örgüt Çevresi
7 Örgütsel Tasarım ve IT
8 Örgüt Tasarımı ve Ölçek
9 Örgüt Tasarımı ve Örgüt Kültürü
10 Örgüt Tasarımı ve Yenilik Yönetimi
11 Örgüt Tasarımı ve Küreselleşme
12 Örgüt Tasarımı ve Küreselleşme
13 Örgüt Tasarımı ve Karar Verme Süreçleri
13 Örgüt Tasarımında Güncel Konular
14 Örgüt Tasarımında Güncel Konular
Kaynaklar
• Richard Daft . Organization Theory and Design . Cengage Learning.
• S. Kadri Mirze (2016). İşletmelerde Organizasyon Tasarımı ve Yapılandırma (Sosyal, İnsani ve Fiziki Yapılandırma), Beta Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 3 15
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 137
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu