Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersi Verenler Doç.Dr. Omar Khalid BHATTI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere işletmecilikle ilgili temel bilgiler kazandılarak, mesleğe ve iş hayatına hazırlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İşletme ile İlgili Temel Kavramlar,İşletme-Çevre İlişkisi,İşletme Türleri,Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret,Yönetim İşlevi,Yönetim İşlevi,Üretim Yönetimi,Finans Yönetimi,Muhasebe Yönetimi,Pazarlama Yönetimi,İnsan Kaynakları Yönetimi,Halkla İlişkiler Yönetimi,İşletmecilikte Güncel Konular,İşletmecilikte Güncel Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İşletme ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. 1, 2 A, E
1.1 İhtiyaç, fayda, ekonomik mal ve hizmetler, üretim, işletme, yönetici, girişimci, tüketim, tüketici kavramlarını açıklar. 1, 2
1.2 İşletmenin amaçlarını, sorumluluklarını ve işletme etiğini tanımlar. 1, 2
1.3 İşletmenin işlevlerini ve aralarındaki ilişkiyi açıklar. 1, 2
2. İşletme-çevre ilişkisini açıklayabilecektir. 1, 14, 18, 2 A, E
2.1 Genel çevre boyutlarını, ve boyutların işletme üzerindeki etkilerini tartışır. 1, 14, 18, 2
2.2 İşletmenin içinde bulunduğu görev çevresini, boyutlarını, ve söz konusu boyutların işletme üzerindeki etkilerini tartışır. 1, 14, 18, 2
2.3 İşletmenin çevresel değimlere yönelik uyum stratejilerini açıklar. 1, 14, 2
3. Niteliksel, işlevsel, hukuki ve ekonomik birleşme açısından işletme çeşitlerini açıklayabilecektir. 1, 14, 2 A, C, E
3.1 Ölçeğine göre işletme türlerini karşılaştırır. 1, 14, 18, 2
3.2 İşlevlerine göre işletme türlerini tanımlar. 1, 2
3.3 Hukuki yapıları açısından işletmeleri sınıflandırır. 1, 2
3.4 İşletmelerarası birleşme, satın alma ve işbirliklerini tartışır. 1, 18, 2
4. Girişimcilik ve uluslararası işletmecilik kavramlarını anlatabilecektir. 1, 14, 18, 2 A, C, E
4.1. Girişimcilik ile ilgili kavramları açıklar. 1, 18, 2
4.2 İthalat, ihracat ve ilgili kavramları açıklar. 1, 14, 2
4.3 Uluslararası dış ticarette (doğal, ekonomik, politik,yasal) destekleyici veya engelleyici unsurları açıklar. 1, 18, 2
5. İşletmelerde yönetim sürecini ve yönetimin işlevlerini tartışabilecektir. 1, 14, 18, 2 A, C, E
5.1 Yönetim, yönetici, yönetilen, yönetim kademeleri, yönetim becerileri, yönetici rollerini açıklar. 1, 14, 2
5.2 Yönetim sürecini açıklar. 1, 14, 2
5.3 Yönetim işlevlerini ve birbiri ile olan bağlantılarını açıklar. 1, 14, 2
6. İşletmelerde üretim yönetimini açıklayabilecektir. 1, 14, 2 A
6.1 Üretim, üretim süreci, üretim sistemi, modern üretimin özellikleri, üretim yönetimi kavramlarını anlatır. 1, 2
6.2 Üretimin işlevlerini anlatır. 1, 2
6.3 Tedarik zinciri yönetimini açıklar. 1, 14, 2
7. İşletmelerde finans yönetimi ile muhasebe yönetimini açıklayabilecektir. 1, 14, 2 A
7.1 Finans yönetimi kavramını açıklar. 1, 2
7.2 Finansal piyasaları ve bu piyasadaki aktörler ile ürünleri açıklar. 1, 2
7.3 Finansal muhase kavramını tanımlar. 1, 2
7.4 Yönetim muhasebesi kavramını tanımlar.
8. İşletmelerde pazarlama yönetimini ve unsurlarını açıklayabilecektir. 1, 14, 18, 2 A
8.1 Pazarlamanın tanımı, kapsamı, önemi açıklar. 1, 2
8.2 Tüketici davranışını ve davranışı etkileyen unsurları açıklar. 1, 18, 2
8.3 Pazarlama karmasını ve unsurlarını açıklar. 1, 14, 2
9. İşletmelerde insan kaynakları yönetimini ve fonksiyonlarını anlatabilecektir. 1, 14, 2 A, C
9.1 İnsan kaynakları yönetiminin tanımını, kapsamını, örgütsel yapı içindeki yerini ve etkililiğini açıklar. 1, 14, 2
9.2 İnsan kaynakları yönetiminin işlevlerini anlatır.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşletme ile İlgili Temel Kavramlar -
2 İşletme-Çevre İlişkisi
3 İşletme Türleri
4 Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret
5 Yönetim İşlevi
6 Yönetim İşlevi
7 Üretim Yönetimi
8 Finans Yönetimi
9 Muhasebe Yönetimi
10 Pazarlama Yönetimi
11 İnsan Kaynakları Yönetimi
12 Halkla İlişkiler Yönetimi
13 İşletmecilikte Güncel Konular
14 İşletmecilikte Güncel Konular
Kaynaklar
Ders notları, Kadri M. Introduction to Business. Literatür Yayınları.
Introduction to Business. Kadri Mirze. Literatür Yayınları. Boone L.E.& Kurtz . Contemporary Business. Wiley., B.Erasmus, Rudansky-Kloppers S., Strydom J. Introduction to Business Management. Oxford Un. Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 3 15
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 10 5 50
Genel Sınav ve Hazırlığı 10 7 70
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu