Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİNANSA GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İş yaşamında ihtiyaç duyulan temel finansal becerileri öğrencilere kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Finansal Sistem, Piyasaları ve İşletmelerde Finans Fonksiyonunun önemi,Finans Yöneticisinin finansal sistem içindeki rolü,Finansal Planlama, Tahmin ve Kontrol,Finansal Analiz,Paranın Zaman Maliyeti: Nominal Faiz, Reel Faiz ve Bileşenleri,Paranın Zaman Değeri: Gelecek Değer,Paranın Zaman Değeri: Bugünki Değer,Anuite ile Çoklu Nakit Akışları: Bugünkü ve Gelecek Değerleri,Değerleme: Hisse Senetleri ve Yatırım Araçları,Risk ve Getiri,Yatırım Projelerinin Değerlenmesi,Sermaye Yapısı ve Teorisi,Çalışma Sermayesi ve Yönetimi,Finansta Güncel Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
6.1.Risk ve Getiri Kavramlarını tanımlar. 1, 4 A, E
1. Temel Finans Kavramlarını tanımlayabilecektir. 1, 11, 14 A
1.1. Finans Kavramını açıklar, Finansal Sistem içinde Finans Yöneticisinin Rolünü tanımlar 1, 14, 4 A, E
1.2. Finans Yöneticisinin İşletme Başarısına olan Katkısını Açıklar 1, 14, 4 A
1.3. Finans Yöneticilerinin Diğer Fonksiyonlarla olan ilişkisini anlatır. 1, 14, 4 A
2. Finansal Sistem ve Bileşenlerini tanımlayabilecektir. 1, 11, 12, 14, 2 A, E
2.1 Finansal Sistemi Tanımlar 1, 14, 4 A, E
2.2. Finansal Sistemin Bileşenlerini anlatır. 1, 14, 3 A
2.3. Sermaye Piyasalarında Finans Yöneticilerinin rolünü değerlendirir. 1, 10, 11, 12, 17, 2 A, C
3. Finansal Planlama, Analiz ve Kontrol süreçlerini değerlendirebilecektir. 1, 12, 14, 3 A, C, E
3.1. Mali Tabloları Tanımlar 1, 12 A
3.2. Mali Tablolardaki rasyoları analiz ederek tablolardaki dataları anlamlı enformasyona dönüştürür. 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4 A, C, E, F
3.3. Finansal Tabloları Analiz eder. 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 3 A, C, E
3.4. Planlama süreci için Analiz raporlarını hazırlar 1, 14 A, C, E, F
4. Parananın Zaman Değerini hesaplayabilecektir. 1, 15, 4 A, E
4.1 Paranın Zaman Maliyetini Açıklar 1, 14, 15, 4 A, C
4.2. Paranın gelecek Değerini hesaplar 1, 14, 15, 4 A, C
4.3. Paranın Şimdiki Değerini Hesaplar 1, 15 A, C, E
5. Menkul kıymetleri değerlendirebilecektir. 1, 15, 4 A, E
5.1 Sermaye Piyasası Yatırım Araçlarını Tanımlar 1, 11 A, C, E
5.2. Faiz oranlarının finansal kararlar üzerindeki etkilerini anlatır 1, 10, 14, 3 A, E
5.3. Hisse Senetlerini değerler 1, 14, 4 A, E
5.4. Tahvilleri Değerler 1, 15, 4 A, E
5.4. Finansal Yatırım kararlarını tartışır. 1, 10, 12, 14, 18, 2, 3 A, C, E
6. Risk ve Beklenen Getiri oranlarını analiz edebilecektir. 1, 15, 4 A, E
6.2. Risk, Getiri ve Likidite arasındaki ilişkiyi açıklar. 1, 10, 14, 15, 3, 4 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Sistem, Piyasaları ve İşletmelerde Finans Fonksiyonunun önemi
2 Finans Yöneticisinin finansal sistem içindeki rolü
3 Finansal Planlama, Tahmin ve Kontrol
4 Finansal Analiz
5 Paranın Zaman Maliyeti: Nominal Faiz, Reel Faiz ve Bileşenleri
6 Paranın Zaman Değeri: Gelecek Değer
7 Paranın Zaman Değeri: Bugünki Değer
8 Anuite ile Çoklu Nakit Akışları: Bugünkü ve Gelecek Değerleri
9 Değerleme: Hisse Senetleri ve Yatırım Araçları
10 Risk ve Getiri
11 Yatırım Projelerinin Değerlenmesi
12 Sermaye Yapısı ve Teorisi
13 Çalışma Sermayesi ve Yönetimi
14 Finansta Güncel Konular
Kaynaklar
Gitman and Zutter (2015) Principles of Managerial Finance, 14th Edition. Pearson.
Umit Hacioglu and Dincer Hasan ( 2009) Introduction to Finance, Beta. Istanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 33 33
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu