Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Fatih Baha AYDIN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Fatih Baha AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı; dünyada üretim ve hizmet kurumlarından, kamu kurumları ve kar amacı olmayan oluşumlara kadar mükemmele ulaşmanın temel yolu olarak benimsenen toplam kalite anlayışının benimsetilerek, farklı kurumsal uygulamalarla içselleştirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Toplam kalite yönetimi kavramı ve ortaya çıkış sebepleri,Toplam kalite yönetiminde müşteri odaklılık,Ürün ve hizmet üretiminde mükemmelliğe ulaşmada kalite,Toplam kalite sürecinin vizyon ve misyonla ilişkilendirilmesi,Mükemmellik modeli ve kurumsal değeri,Halkla ilişkilerde kalite modelleri,Halkla ilişkilerde kalite modelleri,Ara sınav,Halkla ilişkiler etkinlik ve stratejilerinde toplam kalite yönetimi,Kurumsal iletişimde kalite,Kurumsal iletişimde verimliliğin arttırılmasında sürekli iyileştirme ve gelişmenin önemi,Kalite ve İnovasyon: Yaratıcılığın karlılığa dönüştürülmesi,Kurumsal kalite ve uygulamadan örnekler,Değerlendirme / Ders tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders; Toplam kalite yönetimi kavramı ve ortaya çıkış sebepleri,Toplam kalite yönetiminde müşteri odaklılık,Ürün ve hizmet üretiminde mükemmelliğe ulaşmada kalite,Toplam kalite sürecinin vizyon ve misyonla ilişkilendirilmesi,Mükemmellik modeli ve kurumsal değeri,Halkla ilişkilerde kalite modelleri,Halkla ilişkilerde kalite modelleri,Ara sınav,Halkla ilişkiler etkinlik ve stratejilerinde toplam kalite yönetimi,Kurumsal iletişimde kalite,Kurumsal iletişimde verimliliğin arttırılmasında sürekli iyileştirme ve gelişmenin önemi,Kalite ve İnovasyon: Yaratıcılığın karlılığa dönüştürülmesi,Kurumsal kalite ve uygulamadan örnekler,Değerlendirme / Ders tekrarı; konularını içermektedir. 1, 10, 2, 8 A, B, C
Bu ders sonunda öğrenci;1. Toplam kalite yönetiminin kurumsal önemini kavrar.2. Kalite ve halkla ilişkilerde kalite modellerini içselleştirir.3.Müşteri odaklılık, ürün ve hizmet sunumunda mükemmellik ve süreç yönetimini deneyimler.4. Kurumsal iletişim süreçlerinde kalite felsefesinin önemini kavrar.5. Mükemmel halkla ilişkiler uygulamalarını değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Toplam kalite yönetimi kavramı ve ortaya çıkış sebepleri
2 Toplam kalite yönetiminde müşteri odaklılık
3 Ürün ve hizmet üretiminde mükemmelliğe ulaşmada kalite
4 Toplam kalite sürecinin vizyon ve misyonla ilişkilendirilmesi
5 Mükemmellik modeli ve kurumsal değeri
6 Halkla ilişkilerde kalite modelleri
7 Halkla ilişkilerde kalite modelleri
8 Ara sınav
9 Halkla ilişkiler etkinlik ve stratejilerinde toplam kalite yönetimi
10 Kurumsal iletişimde kalite
11 Kurumsal iletişimde verimliliğin arttırılmasında sürekli iyileştirme ve gelişmenin önemi
12 Kalite ve İnovasyon: Yaratıcılığın karlılığa dönüştürülmesi
13 Kurumsal kalite ve uygulamadan örnekler
14 Değerlendirme / Ders tekrarı
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 10 30
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 143
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu