Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İdil TAMER
Dersi Verenler Doç.Dr. İdil TAMER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin gerek kendi gerek diğer insanların davranışlarının sebep ve sonuçlarını tartışabilecek kavramlara hâkim olmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bir bilim olarak davranış bilimleri,Davranış Yaklaşımları,İhtiyaçlar ve Motivasyon,İnanç ve Değerler,Algılama ve Tutum,Duygular,Öğrenme,Kişilik,Sosyal Etki,Uyma Davranışı,Grup Süreçleri,Kültür ve Davranış,Stres ve Baş Etme Yolları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İnsan davranışını şekillendiren unsurları açıklayabilecektir. 1, 12, 15, 7 A, C
1.1 İnsan davranışını şekillendiren farklı yaklaşımları karşılaştırır. 1, 12, 15, 7 A, C
1.2 Motivasyon kaynaklarını belirler. 1, 12, 15, 7 A, C
1.3 Öğrenme ve davranış şekillendirme süreçlerini açıklar. 1, 12, 15, 7 A, C
2. Kültürün insan davranışı üzerindeki etkisini açıklayabilecektir 1, 12, 15, 7 A, C
2.1 Kültürel varsayımları genel hatlarıyla açıklar. 1, 12, 15, 7 A, C
2.2 Kültürel farklılıkları ayırt eder. 1, 12, 15, 7 A, C
2.3 Kültür ve davranış ilişkisini gösterir. 1, 12, 15, 7 A, C
2.4 Sosyal ve bireysel etkileri karşılaştırır. 1, 12, 15, 7 A, C
3. Kişilerarası ilişkileri etkileyen durumları keşfedebilecektir. 1, 12, 15, 7 A, C
3.1 Etkin ve etkili olmayan iletişimi ayırt eder. 1, 12, 15, 7 A, C
3.2 Kullanacağı çatışma yönetimi stratejilerini belirler. 1, 12, 15, 7 A, C
3.3 Kişilerarası farklılıkları açıklar. 1, 12, 15, 7 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bir bilim olarak davranış bilimleri
2 Davranış Yaklaşımları
3 İhtiyaçlar ve Motivasyon
4 İnanç ve Değerler
5 Algılama ve Tutum
6 Duygular
7 Öğrenme
8 Kişilik
9 Sosyal Etki
10 Uyma Davranışı
12 Grup Süreçleri
13 Kültür ve Davranış
14 Stres ve Baş Etme Yolları
Kaynaklar
1. Approach to Psychology. William E. Glassman , Marilyn Hadad. Open Univ Pr; 6 Edition 2. Understanding Psychology. Robert S Feldman. McGraw-Hill Education. 13th Edition 3. Social Psychology Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert, Samuel R. Sommers. Pearson; 9 edition.
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Dönem Projesi 50% of the Midterm Score  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 1 6 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu