Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİJİTAL PAZARLAMA 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, dijital pazarlama ilkeleri, dijital pazarlama ile ilgili temel kavramlar, dijital pazarlama çevresi ve araçları ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dijital pazarlama tanımı, tarihçesi, geleneksel pazarlama ile karşılaştırılması,Dijital Pazarlamanın faydaları (erişim, kapsam, çabukluk, etkileşim),Internet mikro ve makro çevresi,Internet pazarlama karması (sanal organizasyonlar, tutundurma, insanlar, süreçler, fiziksel kanıt),Dijital pazarlama araçları, B2b, B2C, online müşteriler,Etkileşimli sipariş işleme,Arama motoru pazarlaması,Ücretli arama motoru pazarlaması,Pazar araştırması,Müşteri İlişkileri Pazarlaması,İnternet toplulukları,Dijital pazarlama planı tasarlama,Mesajları bölümlendirme ve kişiselleştirme,Dijital reklam pazarı ve trendler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Dijital pazarlamaya ilişkin temel konuları kavrayabilecek ve yorumlayabilecektir. 1, 12, 15, 18, 2, 3 A, B, C, D
1.1. Dijital pazarlama kavramını açıklar. 1, 12, 15, 18, 2, 3 A, B, C, D
1.2. Pazar türlerini sınıflar. 1, 12, 15, 18, 2, 3 A, B, C, D
1.3. Mikro ve Makro pazarları karşılaştırır. 1, 12, 15, 18, 2, 3 A, B, C, D
2. Dijital Pazarlama yöneticilerinin karşılaşabilecekleri sorunları çözecek genel bakış açısı kazanabilecektir. 1, 12, 15, 18, 2, 3 A, B, C, D
2.1. Tüketicilerin dijital satınalma kararlarını değerlendirir. 1, 12, 15, 18, 2 A, B, C, D
2.2. Örgütsel pazarda dijital satınalma karar sürecini değerlendirir. 1, 12, 15, 18, 2, 3 A, B, C, D
2.3. Pazar bölümlendirmesini planlar. 1, 12, 15, 18, 2 A, B, C, D
3. Dijital Pazarlama bileşenlerini açıklayabilecektir 1, 12, 15, 18, 2, 3 A, B, C, D
3.1. Dijital Pazarlama bileşenlerini kullanır. 1, 12, 15, 18, 2, 3 A, B, C, D
3.2. Tutundurma faaliyetlerini planlar. 1, 12, 15, 18, 2, 3 A, B, C, D
3.3. Dağıtım kanallarını karşılaştırır. 1, 12, 15, 18, 2, 3 A, B, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dijital pazarlama tanımı, tarihçesi, geleneksel pazarlama ile karşılaştırılması
2 Dijital Pazarlamanın faydaları (erişim, kapsam, çabukluk, etkileşim)
3 Internet mikro ve makro çevresi
4 Internet pazarlama karması (sanal organizasyonlar, tutundurma, insanlar, süreçler, fiziksel kanıt)
5 Dijital pazarlama araçları, B2b, B2C, online müşteriler
6 Etkileşimli sipariş işleme
7 Arama motoru pazarlaması
8 Ücretli arama motoru pazarlaması
9 Pazar araştırması
10 Müşteri İlişkileri Pazarlaması
11 İnternet toplulukları
12 Dijital pazarlama planı tasarlama
13 Mesajları bölümlendirme ve kişiselleştirme
14 Dijital reklam pazarı ve trendler
Kaynaklar
Dijital Pazarlama Strateji, Yürütme ve Uygulama, Dave Chaffey, Fiona Ellis , Gazi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu