Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİNANSAL YÖNETİM 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Aysel GÜNDOĞDU
Dersi Verenler Doç.Dr. Ayben KOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin firma değerini etkileyecek finansal konulara hakim olması, aktif ve pasif yapısı yönetebilecek becerilere sahip olmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Firma Yönetiminde Finans Fonksiyonu Nedir?,Finansa Giriş: Finansal Sistem ve Piyasalar.,Finansal Araçlar: Finansal Tablolar ve Rasyo Analizleri, Finansal Planlama, Paranın Zaman Değeri,Menkulkıymet Değerlemesi: Hisse Senetleri ve Tahviller,Risk ve İstenilen Getiri oranı: Risk, Getiri ve Sermaye Maliyeti,Uzun Dönemli Yatırım Kararları: Sermaye Bütçelemesi,Uzun Dönemli Finansal Kararlar: Kaldıraçlar ve Sermaye Yapısı Kararları,İşletme Sermayesi Yönetimi,Kısa Süreli Finansal Kararlar: Dönen Varlık Yönetimi, Kısa Vadeli Finansman Yapısı,Finansal Yönetimde Özel Konular: Hibrid ve Türev Ürünler,Finansal Yönetimde Özel Konular 2: Birleşmeler, LBOs, Ayrılmalar ve İflaslar,Finansal Yönetimde Özel Konular 3: Uluslararası Finansal Yönetim,Finansal Planlama ve Kontrol: Bir uygulama,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1.Finansman ve yatırım kararlarının işletme için önemini tanımlar 1, 14, 3 A, E
1. Finans yöneticisinin firma başarısındaki rolünü kavrayabilecektir. 1, 10, 12, 17 A, E
1.2. Finansal araçları tanımlar. 1, 14, 3 A, E
1.3. Başarı kavramı ile karlılık arasındaki ilişkiyi tanımlar 1 A, E
2. Finansal planlama araçlarını kavrayabilecektir. 1, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 8 A, C, E
2.1. Finansal tabloları tanımlar. 1, 4 A, C, D, E
2.2. Finansal tabloları analiz eder. 1, 10, 14, 4 A, C, D, E
2.3. Finansal analiz sonuçlarını değerlendirir. 1, 10, 12, 4 A, C, D, E, F
3. Menkul kıymentlerin değerlemesini yapabilecektir. 1, 4 A, E
3.1. Hisse senetlerini ve tahvilleri tanımlar 1, 4 A, E
3.2. Hisse senetleri ve tahvillerin değerleme yöntemlerini tanımlar. 1, 15, 4 A, E
3.3. Menkul kıymetlerin değerlemesini yapar. 1, 14, 3, 4 A, C, E
4. Uzun dönemli yatırım kararlarının işletme başarısı için önemini kavrayabilecektir. 1, 10, 15, 16, 3, 4 A, D, E
4.1. Sermaye bütçelemesi konularını anlar. 1, 4 A, E
4.2. Sermaye bütçelemesi kararlarını uygular. 1, 14, 15, 4 A, C, D, E
5. Uzun dönemli finansman kaynaklarını ve stratejilerini tanımlayabilecektir. 1, 12, 4 A, C, E
5.1. Finansal kaldıraçları tanımlar 1, 4 A, C, E
5.2. Sermaye yapılarını tanımlar. 1, 15, 4 A, E
6. Finansal yönetimde özel konuları yakından takip edebilecektir. 1, 12, 15, 4 A, D, E
6.1. İşletmelerin karlılığını etkileyecek küresel sistemdeki finansal gelişmeleri değerlendirir. 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 2, 21, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Firma Yönetiminde Finans Fonksiyonu Nedir? www.managementstudyguide.com
2 Finansa Giriş: Finansal Sistem ve Piyasalar. Par 1 Okunacak
3 Finansal Araçlar: Finansal Tablolar ve Rasyo Analizleri, Finansal Planlama, Paranın Zaman Değeri Part 2 Okunacak
4 Menkulkıymet Değerlemesi: Hisse Senetleri ve Tahviller Part 3 Okunacak
5 Risk ve İstenilen Getiri oranı: Risk, Getiri ve Sermaye Maliyeti Part 4 Okunacak
6 Uzun Dönemli Yatırım Kararları: Sermaye Bütçelemesi Part 5 Okunacak
7 Uzun Dönemli Finansal Kararlar: Kaldıraçlar ve Sermaye Yapısı Kararları Part 6 Okunacak
8 İşletme Sermayesi Yönetimi www.investopedia.com
9 Kısa Süreli Finansal Kararlar: Dönen Varlık Yönetimi, Kısa Vadeli Finansman Yapısı Part 7 Okunacak
10 Finansal Yönetimde Özel Konular: Hibrid ve Türev Ürünler Part 8 Okunacak
11 Finansal Yönetimde Özel Konular 2: Birleşmeler, LBOs, Ayrılmalar ve İflaslar Part 8 Okunacak
12 Finansal Yönetimde Özel Konular 3: Uluslararası Finansal Yönetim Part 8 Okunacak
13 Finansal Planlama ve Kontrol: Bir uygulama Part 2 gözden geçirilecek.
14 Genel Tekrar
Kaynaklar
Lawrance Gitman and Chad Zutter. Principles of Managerial Finance. Pearson. (14th Edt)
Weston, Besley, Brigham. Essentials of Managerial Finance. Dryden

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 10 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 1 1
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 28 28
Performans Görevi, Bakım Planı 1 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu