Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÜRETİM YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gonca Reyhan AKKARTAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gonca Reyhan AKKARTAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere üretim yönetiminin temel esaslarını tanıtmaktadır. Bu bağlamda öğrencilere, üretim yönetiminin önemini genel bir bakış açısıyla sunar. Üretim işlemleri, verimlilik, ürün dizaynı, küresel ortamda işlemler stratejisi, kalite yönetimi, süreç stratejisi, kuruluş yeri, iş yeri yerleşim düzenleri, envanter yönetimi vb. gibi çeşitli üretim yönetimi alanlarını tanıtır ve bu alanların etkilerinin anlaşılmasını sağlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi,Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi,Üretim Yönetiminde Stratejik Kararlar,Üretim Yönetiminde Stratejik Kararlar,Stok Kontrolü,Stok Kontrolü,Kapasite Planlama,Kapasite Planlama,Malzeme Gereksinim Planlama,Malzeme Gereksinim Planlama,Tam Zamanında Üretim,Tam Zamanında Üretim,JIT ve MRP Entegrasyonu,JIT ve MRP Entegrasyonu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Üretim yönetimi kavramını ve üretimin işletme içerisindeki yeri ve önemini açıklayabilecektir 1, 2, 3 A
1.1 Üretim kavramını açıklar 1, 2 A
1.2. Üretim yönetiminin işletme içerisindeki işlevlerini açıklar 1, 2 A
1.3. Üretimde verimlilik, üretkenlik ve kalite kavramlarını açıklar 1, 3 A
2. Üretim stratejileri ve ürün tasarımını analiz edebilecektir 1, 12, 2, 3, 4 A
2.1. Üretim yönetiminde stratejik kararları belirler 1, 2, 3 A
2.2. Üretim yönetimini etkileyen stratejik gelişmeleri değerlendirir 1 A
2.3. Ürün tasarım sürecini sorgular 1, 2 A
3. Süreç ve teknoloji seçimi ile kapasite planlamasını açıklayabilecektir 1, 2, 3, 4, 8 A
3.1. Üretim süreci türlerini ve süreç planlamasını tartışır 1, 2, 4 A
3.2. Kapasite kavramı ve politikasını açıklar 1, 2 A
3.3. Kapasite türlerini açıklar ve kapasite kullanım oranlarını hesaplar 1, 4 A
4. Kalite kavramını ve toplam kalite yönetimini açıklayabilecektir 1, 12, 14, 15, 2, 3, 4 A
4.1. Kalite yönetimi politika ve uygulamalarını açıklar 1, 2, 3 A
4.2. Kalite kontrol süreçlerini açıklar 1, 15, 4 A
4.3. Kalite kontrol şemalarını oluşturur ve uygular 1, 4 A
5. Üretim planlama ve programlama süreçlerini uygulayabilecektir 1, 12, 2, 3, 4 A
5.1. Üretim planlama süreçlerini açıklar 1, 2, 3 A
5.2. Kaynak ve makine planlama ve programlama süreçlerini açıklar 1, 4 A
5.3. İşgücü programlama süreçlerini uygular 1, 2, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
2 Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
3 Üretim Yönetiminde Stratejik Kararlar
4 Üretim Yönetiminde Stratejik Kararlar
5 Stok Kontrolü
6 Stok Kontrolü
7 Kapasite Planlama
8 Kapasite Planlama
9 Malzeme Gereksinim Planlama
10 Malzeme Gereksinim Planlama
11 Tam Zamanında Üretim
12 Tam Zamanında Üretim
13 JIT ve MRP Entegrasyonu
14 JIT ve MRP Entegrasyonu
Kaynaklar
Ders Notları
1. Üretim Yönetimi. Prof. Dr. Bülent Kobu, 15. Baskı, Beta Yayınları, 2010. ISBN: 978-605-377-382-5. 2. Operations Management; 2009. Jay Heizer, Barry Render. ISBN-13: 978-0-13-602567-6. 9th Edition. Pearson Prentice Hall.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 1 7
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 6 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 2 20 40
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu