Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MARKA YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersi Verenler Arş.Gör. Fatih PINARBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, marka yönetiminde kullanılan temel pazarlama kavramlarına aşinalık geliştirmek ve bu kavramları rekabetçi pazarlama stratejileri geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kurumsal iletişime giriş,Marka Konumlandırma,Marka Elemanları,Giriş,Marka yönetimine giriş, markalamanın tarihçesi,Marka kimliği ve kişiliği,Marka yaratma ve markalama kuralları,Vize,Markalama stratejisi tasarlama ve uygulama,Kurumsal kimlik, imaj ve itibar,Kurumsal Markalama,Kurumsal markalama ve medya ilişkileri,Presentations,Sunumlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Tüketici davranışı ve markalama arasındaki ilişkiyi kavrama 1, 2 A, B
Mevcut pazarlama çevresinin markalama sürecini anlama 1, 2 A, B
Markalamanın temellerini öğrenme 1, 2 A, B
Gündelik yaşamda markalamanın etkisini kavrama 1, 2 A, B
Pazarlama teori ve kavramlarının gerçek yaşam örneklerine uygulanması 1, 2 A, B
İş kararları almada markalamayı kullanma 1, 2 A, B
Mevcut zorluk ve konulara aşinalığı arttırmak 1, 2 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
-9 Kurumsal iletişime giriş
-5 Marka Konumlandırma
-3 Marka Elemanları
-1 Giriş
2 Marka yönetimine giriş, markalamanın tarihçesi
4 Marka kimliği ve kişiliği
6 Marka yaratma ve markalama kuralları
7 Vize
8 Markalama stratejisi tasarlama ve uygulama
10 Kurumsal kimlik, imaj ve itibar
11 Kurumsal Markalama
12 Kurumsal markalama ve medya ilişkileri
13 Presentations
14 Sunumlar
Kaynaklar
Stratejik Marka Yönetimi, Marka Sermayesinin İnşası, Ölçümü ve Yönetimi, Kevin Lane Keller

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu