Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İstatistik-I ve İstatistik-II
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yasemin KARAKOÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere sosyal bilimlerdeki araştırma türlerini, tasarımlarını ve uygulamalarını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilim ve Araştırma,Araştırma Türleri ve Sınıflandırma,Temel APA stili gösterimi,Frekans analizi yorumlama,Korelasyon analizi ve yorumlanması,Anket Tasarlama,Veri toplama ve Bireysel Çalışma,Veri Toplama ve Bireysel Çalışma,Veri Toplama ve Bireysel Çalışma,Verilerin Analizi ve Geribildirim Alma,Takım olarak makale yazımı,Takım olarak makale yazımı,Takım olarak makale yazımı,Takım olarak makale yazımı ve teslimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sosyal bilimlerdeki olguların incelenmesine yönelik bilimsel yaklaşımı tanımlayabilmek. 2. Bilimsel araştırma sürecini bilmek. 2.1. Araştırma sorusu belirleyebilir. 2.2. Literatür taraması yapabilir. 2.3. APA stiline göre makale yazabilir. 2.4. Frekans analizi sonuçlarını yorumlar. 2.5. Korelasyon analizi sonuçlarını yorumlar. 1, 6, 8 D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilim ve Araştırma
2 Araştırma Türleri ve Sınıflandırma
3 Temel APA stili gösterimi
4 Frekans analizi yorumlama
5 Korelasyon analizi ve yorumlanması
6 Anket Tasarlama
7 Veri toplama ve Bireysel Çalışma
8 Veri Toplama ve Bireysel Çalışma
9 Veri Toplama ve Bireysel Çalışma
10 Verilerin Analizi ve Geribildirim Alma
11 Takım olarak makale yazımı
12 Takım olarak makale yazımı
13 Takım olarak makale yazımı
14 Takım olarak makale yazımı ve teslimi
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 6 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 4 56
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 5 5 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 5 5 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 160
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu