Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İLETİŞİM I 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ebru ESKİÇIRAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ebru ESKİÇIRAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin bölümleri ve farklı işletme alanlarında sunum ve sözel iletişim kurma becelerini geliştirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Mesleki Ortamda Kendini Tanıtma,Mesleki Telefon Görüşmeleri / Formal ve İnformal E-posta Yazımı / Dijital İletişim,Sosyal Medyanın Mesleki Amaçlı Kullanımı / Dijital Pazarlama / Profesyonel İletişim,Etkin Sunum Yapma Becerileri ,Sunum Taslağı Oluşturma / Sunum Kısımlarının Düzenlenmesi / Beden Dilinin İletişimdeki Önemi,Beden Dilindeki Cinsiyet ve Kültürler Arası Farklılıklar / Beden Dili Gözlemleme,Mesleki Toplantılar ,Zaman Yönetimi / Stres Yönetimi / Çatışma Yönetimi / İş Ortamında Karşılaşılan Problemler ve Başa Çıkma Yöntemleri,Sunum Becerileri / Topluluk Karşısında Konuşma Stratejileri ,Sunum Becerileri,Sunum Becerileri,İletişim Tarihçesi,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1.İngilizce dilini sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1. Öğrenci mesleki bağlamda İngilizce olarak kendisini ifade edebilir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.2. İngilizce dilini etkin bir şekilde dinleyebilir ve dinlediklerini yorumlayabilir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.3. Mesleki İletişim Becerileri alanında İngilizce literatür taraması yapabilir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.4. Mesleki İletişim alanında yazılmış İngilizce eserleri yorumlayabilir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.5. İngilizce dilinde mesleki sunumlar yapabilir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2. Kurumsal organizasyonların işleyiş biçimlerini tanımlayabilir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.1. Kurumsal organizasyonlardaki görev tanımları ve dağılımlarıyla ilgili çıkarım yapabilir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.2. Kurumsal organizayonlarda ihtiyaç duyulan iletişim araçlarını etkin bir biçimde kullanabilir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.3. Kurumsal organizayonlarda formal ve informal iletişim yöntemlerini etkin bir şekilde kullanabilir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3. İletişim tarihçesiyle ilgili fikir sahibi olur ve görüş sunabilir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.1. Farklı iletişim türlerini birbirinden ayırabilir ve uygun şekilde harmanlayarak çok yönlü iletişim becerileri sergileyebilir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
2 Mesleki Ortamda Kendini Tanıtma Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
3 Mesleki Telefon Görüşmeleri / Formal ve İnformal E-posta Yazımı / Dijital İletişim Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
4 Sosyal Medyanın Mesleki Amaçlı Kullanımı / Dijital Pazarlama / Profesyonel İletişim Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
5 Etkin Sunum Yapma Becerileri Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
6 Sunum Taslağı Oluşturma / Sunum Kısımlarının Düzenlenmesi / Beden Dilinin İletişimdeki Önemi Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
7 Beden Dilindeki Cinsiyet ve Kültürler Arası Farklılıklar / Beden Dili Gözlemleme Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
8 Mesleki Toplantılar Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
9 Zaman Yönetimi / Stres Yönetimi / Çatışma Yönetimi / İş Ortamında Karşılaşılan Problemler ve Başa Çıkma Yöntemleri Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
10 Sunum Becerileri / Topluluk Karşısında Konuşma Stratejileri Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
11 Sunum Becerileri Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
12 Sunum Becerileri Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
13 İletişim Tarihçesi Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
14 Genel Tekrar Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 130
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu