Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KURUMSAL YÖNETİŞİM VE SOSYAL SORUMLULUK 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İş Ahlakı, Örgütsel Dizayn
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi Verenler Doç.Dr. Elif BAYKAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kurumsal Sosyal Sorumluluk hakkındaki bu ders, öğrencilere KSS'nin temel kavramını tanıtır. Öğrencinin, kurumsal iş hedeflerini Sosyal beklentilerle nasıl birleştirebileceğini anlamasına yardımcı olur. Aynı zamanda toplumun, işletmenin veya organizasyonun ve genel olarak Toplumun çıkarlarının ne kadar uyumlu hale getirilebileceğini anlamasına yardımcı olabilir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kurumsal Sosyal Sorumluluğun anlamı ve önemi,Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevre,Paydaş Teorisi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk,Kurumsal sosyal Sorumluluk ve Yönetişim,Farklı Kurulsal Sosyal Sorumluluk Teorileri ,Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Stratejik Paydaşları,Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yol Haritası,Sosyal Sorumluluğun tarihsel arka planı,Türk Kültürü ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk,Farklı sektörlerden kurumsal sosyal sorumluluk örnekleri,Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Stratejik Önemi,Sosyal Sorumluluğu tetikleyen iç ve dış faktörler,Fonksiyon bazlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk 1,Fonksiyon Bazlı sosyal sorumluluk 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
KSS'nin kapsamını ve karmaşıklığını incelemek. A, C, F
KSS sorunlarını görüntülerken çok paydaşlı bir bakış açısı sergilemek. A, C, F
Kurumun vizyon ve misyonunu genel olarak topluma açıklamak. A, C, F
Farklı kuruluşların KSS'ye bağlılık düzeyini değerlendirmek ve rekabet avantajını göstermek. A, C, F
KSS'nin kurum kültürü üzerindeki etkisini analiz etmek. A, C, F
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kurumsal Sosyal Sorumluluğun anlamı ve önemi
2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevre
3 Paydaş Teorisi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
4 Kurumsal sosyal Sorumluluk ve Yönetişim
5 Farklı Kurulsal Sosyal Sorumluluk Teorileri
6 Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Stratejik Paydaşları
7 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yol Haritası
8 Sosyal Sorumluluğun tarihsel arka planı
9 Türk Kültürü ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
10 Farklı sektörlerden kurumsal sosyal sorumluluk örnekleri
11 Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Stratejik Önemi
12 Sosyal Sorumluluğu tetikleyen iç ve dış faktörler
13 Fonksiyon bazlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk 1
14 Fonksiyon Bazlı sosyal sorumluluk 2
Kaynaklar
Hawkins, D. (2006). Corporate social responsibility: balancing tomorrow's sustainability and today's profitability. Springer.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu