Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MAKROEKONOMİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hatice KARAHAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Hatice KARAHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ekonomi biliminin dayandığı temel ilkeler ile bu ilkeler ışığında ulusal ekonomiye dair dinamiklerin ve ilgili politikaların nasıl işlediğini açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Makro iktisada giriş,Milli gelir hesaplaması,Ekonomik Büyüme,Para, tasarruf, yatırım ve finansal sistem,Enflasyon,Para arzı ve para talebi,İşgücü piyasası ve işsizlik,Mal ve para piyasalarında toplam talep,Toplam arz ve denge fiyat düzeyinin oluşumu,Finansal krizler,Maliye ve para politikası,Uluslararası ticaret,Uluslararası finans,Makro iktisatta alternatif görüşler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Ekonominin nasıl işlediğini genel olarak açıklayabilecektir. 1, 14, 3 A
1.1 Finansal piyasaların işleyişini anlatır. 1, 14, 3
1.2 Milli gelir ve istihdam gibi temel göstergeler üzerinden ekonomiyi değerlendirir. 1, 14, 15, 3
1.3 Finansal piyasalar ve reel ekonomi arasındaki etkileşimi açıklar. 1, 14, 3
2. İktisat politikasına dair önerilerde bulunabilecektir. 1, 12, 14, 3 A, E
2.1 Merkez Bankasının kararlarını değerlendirir. 1, 12, 14, 3
2.2 Uygulanan para politikasını ve maliye politikasını teorik bağlamda eleştirir. 1, 12, 14, 3
2.3 Ekonomik kalkınma için gerekli uzun dönemli iktisat politikaları hususunda yorum yapar. 1, 14, 3
3. Güncel ekonomik olayları analiz edebilecektir. 1, 12, 14, 3 A, E
3.1 Ekonomik büyüme ve istihdam düzeyi gibi reel büyüklüklerde yaşanan değişimleri yorumlar. 1, 12, 14, 3
3.2 Döviz kuru ve faiz oranı gibi finansal göstergelerde yaşanan değişimlerin ekonomi üzerindeki etkisini tartışır. 1, 12, 14, 3
3.3 Türkiye ekonomisinin genel durumunu yaşanan değişimler ışığında analiz eder. 1, 12, 14, 3
4. İktisadi ekolleri çeşitli açılardan karşılaştırabilecektir. 1, 14, 3 A
4.1 Klasik iktisadın ekonomiye dair genel yaklaşımını yorumlar. 1, 14, 3
4.2 Keynesçi iktisadın ekonomiye dair genel yaklaşımını yorumlar. 1, 14, 3
4.3 Diğer iktisadi ekollerin iktisat politikası önerilerini genel olarak anlatır. 1, 14, 3
5. Uluslararası ekonomik gelişmeleri değerlendirebilecektir. 1, 12, 14, 3 A, E
5.1 Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin temel dinamiklerini anlatır. 1, 12, 14, 3
5.2 Uluslararası finans piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirir. 1, 12, 14, 3
5.3 Küresel ticarete dair ilişkileri yorumlar. 1, 12, 14, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Makro iktisada giriş
2 Milli gelir hesaplaması
3 Ekonomik Büyüme
4 Para, tasarruf, yatırım ve finansal sistem
5 Enflasyon
6 Para arzı ve para talebi
7 İşgücü piyasası ve işsizlik
8 Mal ve para piyasalarında toplam talep
9 Toplam arz ve denge fiyat düzeyinin oluşumu
10 Finansal krizler
11 Maliye ve para politikası
12 Uluslararası ticaret
13 Uluslararası finans
14 Makro iktisatta alternatif görüşler
Kaynaklar
Daron Acemoglu, David Laibson John list, "Economics", Pearson.
Karl E. Case et al. , Principles of Economics, Pearson USA

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 5 15
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 41 41
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 52 52
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 170
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu