Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özge DOĞUÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özge DOĞUÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayar programlarını yöentimsel ve operasyonel olarak etkin bir şekilde kullanabilmeleri için, temel donanım, işletim sistemi ve ofis uygulamaları ve özellikle excel konusunda öğrencilere bilgi ve pratiklik kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilgisayar Tarihi,Donanım ve Çevre Birimleri,Bilgisayar İşletim Sistemleri,Bilgisayar Ağları ve İnternet,Kelime İşlem Programları,Kelime İşlem Programları,Sunum Programları,Sunum Programları,Web Tasarımı,Hesap Tabloları,Hesap Tabloları,Hesap Tabloları,Hesap Tabloları,Hesap Tabloları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bilgi teknolojileri temel kavramlarını açıklayabilecektir. 1 A
1.1 Genel Kavramları açıklar. 1 A
1.2 Donanım bileşenlerini gösterir. 1 A
1.3 Yazılım kavramını açıklar, yazılım türlerini örnekler. 1 A
1.4 Bilgi Ağlarını anlatır. 1 A
1.5 BT’nin kullanımını örnekler. 1 A
2. Bilgisayar kullanımı ve dosya yönetimini uygulayabilecektir. 6
2.1 Bilgisayar Cihazını açıklar. 1, 6
2.2 Masaüstü kavramını açıklar. 1, 14
2.3 Dosya Yönetiminin nasıl yapılacağını anlatır. 1, 14 C
2.4 . Virüs kavramını açıklar. 1
2.5 . Yazma Yönetiminin nasıl yapıldığını açıklar 14, 16
3 . Kelime işlemci programının nasıl kullanıldığını ifade edebilecektir. 1, 14 C
3.1 . Uygulamanın Kullanımını anlatır. 1, 12
3.2 . Temel İşlemleri açıklar. 1, 14 A
3.3 . Biçimlendirme yöntemlerini açıklar. 1
4 . Hesap çizelgeleri programını kullanabilecektir. 12, 14, 15, 16, 18
4.1 . Uygulamanın Kullanımını anlatır. C, D
4.2 . Hücre kavramını açıklar. 1
4.3 . Çalışma sayfası kavramını açıklar. 13 C
4.4 . Formüller ve İşlevlerini kullanır. 12, 14 C, D
4.5 . Biçimlendirme türlerini tanımlar 14
4.6 . Grafik kullanımı anlatır. 14, 16 C, D
4.7 . Yazdırmaya hazırlanmayı yapar. 16 C, D
5 . Sunum programlarının kullanabilecektir. 16 C
5.1 . Uygulamanın Kullanımını anlatır. 1, 4 A, C, D
5.2 . Sunum Oluşturmayı anlatır. 1 C, D
5.3 . Metin ve Görüntüleri açıklar. 1 C
5.4. Grafik ve Çizim Nesnelerinin (Otomatik Şekil) kullanımını uygular. 1, 4 A, D
5.5. Ekran Gösterisi Efektlerinin kullanımını öğretir. 1, 13, 14
5.6. Çıktı hazırlamayı uygular. 1, 14, 6 A, D
6. Bilgi ve iletişim kavramlarını açıklayabilecktir. 1 A
6.1. İnternet kavramını açıklar. 1, 6 C
6.3. Web'de arama yapar. 14
6.4. Elektronik posta gönderir. 1, 16 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar Tarihi Kitabın İlgili Sayfası okunacak.
2 Donanım ve Çevre Birimleri Kitabın İlgili Sayfası okunacak.
3 Bilgisayar İşletim Sistemleri Kitabın İlgili Sayfası okunacak.
4 Bilgisayar Ağları ve İnternet Kitabın İlgili Sayfası okunacak.
5 Kelime İşlem Programları Kitabın İlgili Sayfası okunacak.
6 Kelime İşlem Programları Kitabın İlgili Sayfası okunacak.
7 Sunum Programları Kitabın İlgili Sayfası okunacak.
8 Sunum Programları Kitabın İlgili Sayfası okunacak.
9 Web Tasarımı Kitabın İlgili Sayfası okunacak.
10 Hesap Tabloları Kitabın İlgili Sayfası okunacak.
11 Hesap Tabloları Kitabın İlgili Sayfası okunacak.
12 Hesap Tabloları Kitabın İlgili Sayfası okunacak.
13 Hesap Tabloları Kitabın İlgili Sayfası okunacak.
14 Hesap Tabloları Kitabın İlgili Sayfası okunacak.
Kaynaklar
Ders notu derste verilecektir.
Windows 8.1 , by Pert Mason; Excel 2010 Advanced by Stephen Moffat; Microsoft Office Word by Torben Lage Frandsen; Microsoft Office Powerpoint by Torben Lage Frandsen.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 3 7 21
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 16 32
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 7 5 35
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu