Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
UYGULAMALI İŞLETME 4+0 4 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Management Skills Lab Strategic Management Operations Management
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı In this course, it is aimed to improve students’ managerial abilities by simulating a company ecosystem in a competitive market. It is also aimed to keep our students capable of analysing the outputs of their strategic decisions and measure the effect of strategies adopted over the company performance. In this simulation based course, students will be able to apply business concepts, strategy, and tactics, as they make a series of decisions that will directly impact the financial well being of their simulated company.
Dersin İçeriği Bu ders; Orientation a: Introduction to Course,Orientation b: Introduction to Interface of CAPSIM GLOBAL DNA Simulation pack,Orientation c: Introduction to Interface of CAPSIM GLOBAL DNA Simulation Pack,Team Assignment, Business Environment Assessment, User Interface and creation of departments,Decision Making Rounds: Choosing Business Units, Teams and Regional Settling, Mapping Customers for Company as perceptual maps, Determining Pricing Strategy, Determining Financing Strategy, assessing the impact on financials.,Round in Practice 2,Round in Practice 3,Round in Practice 4,Round in Practice 5,Performance Assessment of Teams,Round in Practice 6,Round in Practice 7,Round in Practice 8,Performance Assessment: Overall Evaluation and Team Presentations; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Students will be able to assess the markets conditions during a volatile environment, and revize the marketing strategy 1, 13, 4 D, F
Students will be able to develop a master plan for a business operations, decide on market positioning and set perceptual maps. 1, 13, 4 D, F
Students will be able to analyze the impact of company products on market and determine performance parametre. 1, 13, 4 D, F
Students will be able to utilize the firm capacity and seeks answer on how a firm should revize the capacity in changing market condition 1, 13, 4 D, F
students will be able to assess the impact of shipping cost, variable costs, MOH, and pricing strategy on contribution margin 1, 13, 4 D, F
students will be able to decide on financing and investment strategy 1, 13, 4 D, F
Students will be able to assess the financial reports of their firm. 1, 12, 13, 4 D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Orientation a: Introduction to Course Capsim Training Package
2 Orientation b: Introduction to Interface of CAPSIM GLOBAL DNA Simulation pack Capsim DNA Training Package Round 2
3 Orientation c: Introduction to Interface of CAPSIM GLOBAL DNA Simulation Pack Capsim DNA Training Round 3
4 Team Assignment, Business Environment Assessment, User Interface and creation of departments
5 Decision Making Rounds: Choosing Business Units, Teams and Regional Settling, Mapping Customers for Company as perceptual maps, Determining Pricing Strategy, Determining Financing Strategy, assessing the impact on financials.
6 Round in Practice 2
7 Round in Practice 3
8 Round in Practice 4
9 Round in Practice 5
10 Performance Assessment of Teams
11 Round in Practice 6
12 Round in Practice 7
13 Round in Practice 8
14 Performance Assessment: Overall Evaluation and Team Presentations
Kaynaklar
CAPSIM DNA GLOBAL Simulation Pack
CAPSIM DNA GLOBAL Simulation Pack Course Materials

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 3 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 1 1
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 1 1
Performans Görevi, Bakım Planı 2 5 10
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu