Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BLOK ZİNCİRİ VE İŞ STRATEJİSİ 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Strategic Management MIS
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Arafat Salih AYDINER
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Arafat Salih AYDINER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı The aim is to teach our students to understand strategies of information systems and underlying technologies of Blockchain. Also, this course makes the students learn the impacts of Blockchain on business models and its strategies.
Dersin İçeriği Bu ders; Information systems (IS), Information Technology (IT), and Digitalization,Digital Disruption: The impact of IS/IT,A Three- era Model of Evolving IT Application in Organizations,An Introduction to Cloud Computing,A Classification of the Strategic Uses of IS/IT ,Success Factors in Strategic Information Systems,Examples of IS/IT and competitive advantage ,A Portfolio Management Perspective on IS/IT Investment ,What is an IS/IT or Digital Strategy ?,What is Blockchain?,Obstacles, Challenges, and Mental Blocks,New Business Models: Making it rain on the Blockchain,Blockchain in Financial Services,Case Studies; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Defines the Crypto-Finance and its market conditions in Blockchain Environment 1, 2, 3, 4 A, C, E
evaluate the role of Information Systems and Technology 1, 2, 3, 4 A, C, E
Defines the Blockchain Ecosystems 1, 2, 3, 4 A, C, E
Identifies obstacles, challanges and mental blocks in Blockchain Ecosystems 1, 2, 3, 4 A, C, E
Evaluates the new business models 1, 2, 3, 4 A, C, E
Evaluates the use of Blockchain in Financial Services Industry 1, 12, 2, 3, 4 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Information systems (IS), Information Technology (IT), and Digitalization The strategic management of information systems
2 Digital Disruption: The impact of IS/IT The strategic management of information systems
3 A Three- era Model of Evolving IT Application in Organizations The strategic management of information systems
4 An Introduction to Cloud Computing The strategic management of information systems
5 A Classification of the Strategic Uses of IS/IT The strategic management of information systems
6 Success Factors in Strategic Information Systems The strategic management of information systems
7 Examples of IS/IT and competitive advantage The strategic management of information systems
8 A Portfolio Management Perspective on IS/IT Investment The strategic management of information systems
9 What is an IS/IT or Digital Strategy ? The strategic management of information systems
10 What is Blockchain? The Business Blockchain
11 Obstacles, Challenges, and Mental Blocks The Business Blockchain
12 New Business Models: Making it rain on the Blockchain Blockchain Revolution
13 Blockchain in Financial Services Blockchain Revolution
14 Case Studies Crypto-Markets
Kaynaklar
Mougayar, W. (2016). The Business Blockchain. Hoboken: John Wiley & Sons. Peppard, J., & Ward, J. (2016).
The Strategic Management of Information Systems Building A Digital Strategy. West Sussex, UK: John Wiley & Sons. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2018). Blockchain Revolution . New York: Penguin Random House

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 72 1 72
Rehberli Problem Çözme 6 1 6
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 4 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 12 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu