Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİ 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders sosyal medyaya pazarlamasına giriş niteliğindedir. Sosyal medyanın yükselişi ve pazarlamacıların sosyal medyayı işletme ve pazarlama stratejileri ile nasıl entegre ettiğini işler.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyal Medya Çevresi,Sosyal Müşteriler,Network Yapısı ve Grup Etkisi,Sosyal Medyada Pazarlama Stratejisi,Sosyal Medyada Pazarlama Stratejisi,Sosyal Medyada Pazarlama Stratejisi,Sosyal Topluluk,Dijital Yayıncılık,Oyun ve Hibrid Platformlar ,Sosyal medyada etik konular,Örnek Olay ve Sunum,Örnek olay ve Sunum,Örnek olay ve Sunum,Örnek olay ve sunum; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sosyal medya pazarlaması amaç belirleme sürecini tanımlar. 1, 2 A, C
Etkili sosyal medya stratejisi geliştirmeyi açıklar. 1, 2 A, C
Sosyal medya platformlarını kullanır. 1, 2 A, C
Hedeflenen amaç ve çıktı ölçütleriyle sosyal medya pazarlama kampanyaları yaratır. 1, 2 A, C
Uygun sosyal medya taktikleriyle işletme amaçları arasında bağlantı kurar. 1, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal Medya Çevresi
2 Sosyal Müşteriler
3 Network Yapısı ve Grup Etkisi
4 Sosyal Medyada Pazarlama Stratejisi
5 Sosyal Medyada Pazarlama Stratejisi
6 Sosyal Medyada Pazarlama Stratejisi
7 Sosyal Topluluk
8 Dijital Yayıncılık
9 Oyun ve Hibrid Platformlar
10 Sosyal medyada etik konular
11 Örnek Olay ve Sunum
12 Örnek olay ve Sunum
13 Örnek olay ve Sunum
14 Örnek olay ve sunum
Kaynaklar
Tracy L. Tuten, Michael R. Solomon (2018). Social Media Marketing, SAGE Pub.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu