Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİNANSAL MUHASEBE 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletmelerin mali durumunu izlemek, kontrol etmek, yönetmek ve yöneticilerin alacağı kararlara ışık tutmak üzere ticari işlemlerinin kayıtlanması ve raporlanmasına dönük yapılması gereken dönemsonu işlemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrencilerin, bir işletmede bir dönem boyunca oluşabilecek mali olayları muhasebeleştirerek, işletmenin bilanço, gelir tablosu gibi mali tablolarını düzenleyebilecek noktaya gelmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Yönetim Muhasebesine Giriş,Maliyet Kavramları ve Maliyet Hesapları,Maliyetlerin Sınıflandırılması ve Maliyetlendirme Yöntemleri,Standart Maliyetleme,Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetleme,Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetleme,Maliyet-Hacim-Kâr Analizleri,Fiyatlama,Bütçe Planlaması,Yabancı Kaynakların Yönetimi ve Leasing,Stratejik Maliyet Yönetimi,Sermaye Bütçelemesi ve Maliyet Analizi,Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlandırması,Faaliyet tabanlı Maliyetleme ve Sermaye Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Finansal muhasebenin rolünü ve diğer muhasebe alanlarından farklılıklarını açıklayabilecektir. 1, 2 A
1.1. Finansal muhasebesiyi açıklar 1 C
1.2. Finansal muhasebesinin diğer muhasebe alanlarından farkını açıklar. 1, 14 A
1.3. Finansal muhasebenin fonksiyonlarını değerlendirir. 1, 2 A
2. Finansal muhasebede kullanılan tabloları ve hesap kalemlerini açıklayabilecektir 1, 2 A
2.1. Bilanço ve hesap kalemlerini açıklar 1, 2 A
2.2. Gelir tablosunu ve hesap kalemlerini açıklar 1, 15 A
2.3. Gelir tablosu ve bilanço işlemlerini açıklar ve örneklendirir 1, 2 C
3. Dönen varlık hesap kalemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilecektir. 1, 2 A
3.1. Dönen Varlık kalemlerinin yevmiye işlemlerini yevmiye defterine kaydeder 1, 2 A
3.2. Dönen Varlık kalemlerinin yevmiye işlemlerini defteri kebire kaydeder 1, 2 A
3.3. Dönen varlık hesaplarının değerleme işlemlerini yapar 1, 2 A
4. Duran varlık hesap kalemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilecektir. 1, 2 A
4.1. Duran Varlık kalemlerinin yevmiye işlemlerini yevmiye defterine kaydeder 1, 2 A, C
4.2. Duran Varlık kalemlerinin yevmiye işlemlerini defteri kebire kaydeder 1, 2 E
4.3. Duran varlık hesaplarının değerleme işlemlerini yapar 1, 2 A
5. Yabancı kaynak hesap kalemleri ilgili muhasebe kayıtlarını yapar 1, 2 A
5.1. Yabancı kaynak kalemlerinin yevmiye işlemlerini yevmiye defterine kaydeder 1, 2 A
5.2. Yabancı kaynak kalemlerinin yevmiye işlemlerini defteri kebire kaydeder 1, 2 A
5.3. Yabancı kaynak hesaplarının değerleme işlemlerini yapar 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim Muhasebesine Giriş İlgili konunun kitaptan okunması
2 Maliyet Kavramları ve Maliyet Hesapları İlgili konunun kitaptan okunması
3 Maliyetlerin Sınıflandırılması ve Maliyetlendirme Yöntemleri İlgili konunun kitaptan okunması
4 Standart Maliyetleme İlgili konunun kitaptan okunması
5 Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetleme İlgili konunun kitaptan okunması
6 Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetleme İlgili konunun kitaptan okunması
7 Maliyet-Hacim-Kâr Analizleri İlgili konunun kitaptan okunması
8 Fiyatlama İlgili konunun kitaptan okunması
9 Bütçe Planlaması İlgili konunun kitaptan okunması
10 Yabancı Kaynakların Yönetimi ve Leasing İlgili konunun kitaptan okunması
11 Stratejik Maliyet Yönetimi İlgili konunun kitaptan okunması
12 Sermaye Bütçelemesi ve Maliyet Analizi İlgili konunun kitaptan okunması
13 Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlandırması İlgili konunun kitaptan okunması
14 Faaliyet tabanlı Maliyetleme ve Sermaye Yönetimi İlgili konunun kitaptan okunması
Kaynaklar
Ders Notlar
1. Metin Saban, Hakan Vargün , Serhan Gürkan , Finansal Muhasebe, Beta Yayınları, 2016 2. Dursun Arıkboğa, Finansal Muhasebe, Der Yayınları, 2011 3. Financial Accounting, Walter T. Harrison Jr.,? Charles T. Horngren,? C. William Thomas

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 3 42
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 3 3 9
Toplam İş Yükü (Saat) 151
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu