Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİNANSAL MATEMATİK3+034
Ders Programı Pazartesi 13:30-14:15 Pazartesi 14:30-15:15 Pazartesi 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFinansal İşlemlere ilişkin matematiksel becerilerin kazandırılması, finansal işlem türlerine göre sonuçların değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Finans kavramı, işletmelerde finansal kararlar ve araçlar.,Paranın Zaman Maliyeti: Temel Hesaplamalar,Paranın Zaman Değeri: Temel Hesaplamalar,Paranın Zaman Değeri: Gelecek Değer ve Şimdiki Değer,Anuite ile Paranın Zaman Değeri,Anuite ile uygulamalar,Çoklu Nakit Akışları,Net Bugünkü Değer ve İç verim Oranı: Temel Hesaplamalar,Menkul Kıymet Değerleme Yöntemleri ve Hesaplamalar,Menkul Kıyme Yatırım Yönetimi: Hisse Senedi ve Tahviller.,Hisse Senedi Değerleme,Hisse Senedi Değerleme,Tahvil Değerleme,Portföy Yönetimi: Risk ve Getiri Hesaplama,Finansal Varlık Fiyatlama Modeli ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Hesaplama; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Temel Finans Kavramlarını tanımlayabilecektir.1, 15, 4A
1.1.Bireyler ve işletmeler için finans nedir sorusuna cevap verir.1, 15, 4A, E
1.2.Finansal Çevreyi tanımlar1, 15, 4A, E
1.3.Finansal sistemin unsurlarını açıklar1, 15, 4A, E
1.4.Başlıca finansal araçları tanımlar.1, 15, 4A, E
2.1.Paranın zaman maliyet unsurlarını açıklar1, 15, 4A, E
2.2.Faiz oranı kavramını tanımlar.1, 15, 4A, E
2.3.Piyasa Faiz oranlarını tanımlar.1, 15, 4A, E
3.Paranın Zaman Değeri kavramlarına hakim olabilecektir ve ilgili hesaplamaları yerine getirebilecektir.1, 15, 4A, E, F
3.1.Basit faiz kavramını açıklar ve temel zaman değerini hesaplar.1, 15, 4A, E
4.1.Temel Anuite hesaplamalarını yerine getirir.1, 15, 4A, E
2. Paranın Zaman Maliyetini tanımlayabilecek ve bunlarla ilgili matematiksel işlemlere hakim olacaktır.1, 15, 4A, E
2.4. Reel ve Nominal Risksiz getiri oranı, Enflasyon Primi, Temerrüt Risk Primi, Likidite Risk Primi ve Vade Riski Primini tanımlar.1, 15, 4A, E
2.5. Yatırımın Risk primlerine göre getirisini hesaplar1, 15, 4A, E
2.6. Yatırımların risk ve getiri türlerine göre verim eğrilerini oluşturur.1, 15, 4A, E
3.2. Bileşik Faiz getirisini hesaplar.1, 15, 4A, E
3.3. Periyodik Bileşik Faiz getirisini hesaplar1, 15, 4A, E
3.4. Şimdiki Değeri hesaplar.1, 15, 4A, E
3.5. Çoklu nakit akış serisi ile bugünkü değeri hesaplar.1, 15, 4A, E
4. Anuite kavramını açıklar ve temel hesaplamaları yerine getirebilecektir.1, 15, 4A, C, E, F
4.2. Anuite’de faiz oranının belirlenmesini sağlar.1, 15, 4A, E
4.3. Anuite’de Yıl sonu ödemeli gelecek değeri hesaplar1, 15, 4A, E
4.4. Anuite’de Peşin Ödemeli gelecek değer hesaplar.1, 15, 4A, E
5. Menkul Kıymet Yatırımlarının değerini hesaplayabilecektir.1, 15A
5.1. Hisse Senetlerini ve Tahvilleri Değerler1, 15, 4A, E
5.2. Hisse Senedi Beklenen getiri Oranını hesaplar1, 15, 4A, E
5.3. Karpayı iskonto modelini tanımlar.1, 15, 4A, E
5.4. Sabit oranda büyüyen karpayı iskonto oranlarını hesaplar.1, 15, 4A, E
5.5. Tahvil Değerlemesi yapar.1, 15, 4A, E
6. Portföy Yönetimi bileşenlerini tanımlar ve ilgili hesaplamaları yapar.1, 15, 4A, E
6.1. Portföy Riskini Ölçümler1, 15, 4A, E
6.2. Piyasa Riskini Ölçümler1, 15, 4A, E
6.3. Finansal Varlık Fiyatlama Modelini tanımlar1, 15, 4A, E
6.4. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplar.1, 15, 4A, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Finans kavramı, işletmelerde finansal kararlar ve araçlar.
2Paranın Zaman Maliyeti: Temel Hesaplamalar
3Paranın Zaman Değeri: Temel Hesaplamalar
4Paranın Zaman Değeri: Gelecek Değer ve Şimdiki Değer
5Anuite ile Paranın Zaman Değeri
6Anuite ile uygulamalar
7Çoklu Nakit Akışları
8Net Bugünkü Değer ve İç verim Oranı: Temel Hesaplamalar
9Menkul Kıymet Değerleme Yöntemleri ve Hesaplamalar
10Menkul Kıyme Yatırım Yönetimi: Hisse Senedi ve Tahviller.
11Hisse Senedi Değerleme
12Hisse Senedi Değerleme
13Tahvil Değerleme
14Portföy Yönetimi: Risk ve Getiri Hesaplama
15Finansal Varlık Fiyatlama Modeli ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Hesaplama
Kaynak
Ders Kaynakları
Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu, Finansa Giriş, Beta Yayınevi, İstanbul 2. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Çev.: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, İşletme Finansının Temelleri, Literatür Yayıncılık, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
X
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu