Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MERKEZ BANKACILIĞI VE FİNANSAL İSTİKRAR 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa BaÄŸlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kerem ALKÄ°N
Dersi Verenler Prof.Dr. Kerem ALKÄ°N
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ãœlkemizde ve dünyada merkez bankalarının, kullandıkları para politikası araçlarının ekonomiyi etkileme sürecini, merkez bankalarının fonksiyonlarının önemini, merkez bankası bilançosunun analizi ve yorumunu öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Merkez Bankacılığının Tarihsel GeliÅŸimi ,Merkez Bankasının Rolü, Görev ve Yetkileri,Merkez Bankacılığının GeliÅŸimi ve 2000'li Yıllarda Öne Çıkan Bağımsızlık Olgusu,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ,Merkez Bankalarının Para Politikası Araçları ,Merkez Bankalarının Fiyat Ä°stikrarı Görevi ve Enflasyonla Mücadele,Enflasyon Hedeflemesi Modeli, Tarihsel GeliÅŸimi ve Anlamı ,Parasal Büyüklükler Merkez Bankası Parasal Kuralları ,Finansal Krizler ve Merkez Bankacılığı ,Finansal Kurumlar ve Merkez Bankası Ä°liÅŸkileri ,Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ve Ä°ÅŸlevi ,Merkez Bankalarının Finansal Ä°stikrara Yönelik Görevi,Merkez Bankası Bilançosu ve Rezerv Yönetimi ,Merkez Bankası ve Kamu Finansmanı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Merkez bankalarının ekonomideki rolü ve önemini anlayabilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A
1.1. Temel kavramları tanımlar. 1, 12, 2, 3, 4 A
1.2. Bu kavramları gerçek hayat ile ilişkilendirir. 1, 12, 2, 3, 4 A
2. Merkez bankası kanunu çerçevesinde bankanın görev ve yetkilerini anlayabilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A
2.1. Merkez bankası kanunu hakkında detaylı bilgi sahibi olur. 1, 12, 2, 3, 4 A
2.2. Merkez bankasının görev ve yetkilerini anlatır. 1, 12, 2, 3, 4 A
3. Merkez bankası bağımsızlığını değerlendirebilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A
3.1. Merkez bankası bağımsızlığının anlamını tanımlar. 1, 12, 2, 3, 4 A
3.2. Merkez bankası bağımsızlığının sonuçlarını analiz eder. 1, 12, 2, 3, 4 A
4. Merkez bankasının uyguladığı para politikası ve araçlarını değerlendirebilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A
4.1. Temel kavramları tanımlar. 1, 12, 2, 3, 4 A
4.2. Para politikası araçlarını analiz eder. 1, 12, 2, 3, 4 A
5. Merkez bankası bilanço kalemlerini analiz edebilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
5.1. Merkez bankası bilançosunu tanımlar. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
5.2. Merkez bankası bilançosunu değerlendirir. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
6. Merkez bankasının fiyat istikrarı ve finansal istikrara yönelik görevlerini analiz edebilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
6.1. Fiyat istikrarını ve finansal istikrarı tanımlar. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
6.2. Fiyat istikrarını ve finansal istikrarı değerlendirir. 1, 12, 2, 3, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Merkez Bankacılığının Tarihsel Gelişimi
2 Merkez Bankasının Rolü, Görev ve Yetkileri
3 Merkez Bankacılığının Gelişimi ve 2000'li Yıllarda Öne Çıkan Bağımsızlık Olgusu
4 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
5 Merkez Bankalarının Para Politikası Araçları
6 Merkez Bankalarının Fiyat İstikrarı Görevi ve Enflasyonla Mücadele
7 Enflasyon Hedeflemesi Modeli, Tarihsel Gelişimi ve Anlamı
8 Parasal Büyüklükler Merkez Bankası Parasal Kuralları
9 Finansal Krizler ve Merkez Bankacılığı
10 Finansal Kurumlar ve Merkez Bankası İlişkileri
11 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ve İşlevi
12 Merkez Bankalarının Finansal İstikrara Yönelik Görevi
13 Merkez Bankası Bilançosu ve Rezerv Yönetimi
14 Merkez Bankası ve Kamu Finansmanı
Kaynaklar
Blinder, Alan, Central Banking in Theory and Practice, MIT Press, 1998
Parasız, İlker, Merkez Bankacılığı ve Para Politikası, Ezgi Kitabevi Yayınları Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 7 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 15 30
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 37 37
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu