Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GİRİŞİMCİLİK 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa BaÄŸlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Ãœye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Zafer ADIGÜZEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yeni ekonomide en yüksek katma deÄŸeri yaratan unsurlar giriÅŸimcilik ve inovasyondur. Bu ders giriÅŸimcilik, iç giriÅŸimcilik ve inovasyonla ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; GiriÅŸimci, giriÅŸimcilik, giriÅŸimcilik ile ilgili temel kavramlar GiriÅŸimci düşünce biçiminin temelleri, GiriÅŸimci kiÅŸiliÄŸin sınanması,GiriÅŸimcilik süreci Ä°ÅŸ fikri geliÅŸtirme ve yaratıcılık Yaratıcı sorun çözme teknikleri Ä°novasyon,Ä°ÅŸ planı kavramı ve iÅŸ planı öğeleri (pazar araÅŸtırma) Birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araÅŸtırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları,Ä°ÅŸ planı kavramı ve iÅŸ planı öğeleri (pazarlama planı) Pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma),Ä°ÅŸ planı kavramı ve iÅŸ planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı) Ãœretimin planlanması,Ä°ÅŸ planı kavramı ve iÅŸ planı öğeleri (yönetim planı) Yönetimin fonksiyonları ele alınarak iÅŸ planına adaptasyonu Ä°nsan Kaynakları Yönetimi,Ä°ÅŸ planı kavramı ve iÅŸ planı öğeleri (finansal plan) Finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması, finansal tabloların hazırlanması ve finansal yönetim unsurları Muhasebe (bütçe ve nakit akışı),Pazar araÅŸtırma ve pazarlama planına yönelik atölye çalışması,Ãœretim (imalat/hizmet) planına yönelik atölye çalışması,Yönetim planına yönelik atölye çalışması,Finansal plana yönelik atölye çalışması,Ä°ÅŸ planı öğeleri ve bütüncül bakış açısı, Örnek iÅŸ uygulamaları, Sürdürülebilirlik, DeÄŸiÅŸimi Yönetebilme ve Büyüme , Bilgi Yönetim,Ä°ÅŸ planı yazımı ve sunumu,Ä°ÅŸ planı yazımı ve sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Girişimcilik ile ilgili temel kavramları sayabilecektir. 1, 11, 12, 18, 3 A
1.1. Bir iş fikrinin ne zaman değerli ve yenilikçi olacağını ayırt eder 1, 11, 12, 18, 3 A
1.2. KOBİ yönetimi ve sorunlarıyla büyük işletmelerin sorunlarının farkını ayırt eder 1, 11, 12, 18, 3 A, D
1.3. Kurum içinde iş fikri geliştirir. 1, 11, 12, 18, 3 A, D
2. İş planı ve iş modeli oluşturabilecektir. 1, 11, 12, 18, 3 A, D
2.1. Bir iş fikri ile ilgili pazar araştırma metotlarını uygular. 1, 11, 12, 18, 3 A, D
2.2. Bir iÅŸ fikri ile ilgili finansal planlama yapar. 1, 11, 12, 18, 3 A, D
2.3. Bir iş fikri ile ilgili mal/hizmet üretim planlaması yapar. 1, 11, 12, 18, 3 A, D
3. İş fikrini etkili bir şekilde melek yatırımcılara sunabilecektir. 1, 11, 12, 18, 3 A, D
3.1. Müşteri geliştirme için analiz yapar. 1, 11, 12, 18 A, D
3.2. Müşteri ihtiyaçlarına göre ürün/hizmet fikrini revize eder. 1, 11, 12, 18 A, D
3.3. Ürün/hizmet için gelir modeli yaratır. 1, 11, 12, 18 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar Girişimci düşünce biçiminin temelleri, Girişimci kişiliğin sınanması
2 Girişimcilik süreci İş fikri geliştirme ve yaratıcılık Yaratıcı sorun çözme teknikleri İnovasyon
3 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazar araştırma) Birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları
4 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazarlama planı) Pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma)
5 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı) Üretimin planlanması
6 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (yönetim planı) Yönetimin fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu İnsan Kaynakları Yönetimi
7 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (finansal plan) Finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması, finansal tabloların hazırlanması ve finansal yönetim unsurları Muhasebe (bütçe ve nakit akışı)
8 Pazar araştırma ve pazarlama planına yönelik atölye çalışması
9 Üretim (imalat/hizmet) planına yönelik atölye çalışması
10 Yönetim planına yönelik atölye çalışması
11 Finansal plana yönelik atölye çalışması
12 İş planı öğeleri ve bütüncül bakış açısı, Örnek iş uygulamaları, Sürdürülebilirlik, Değişimi Yönetebilme ve Büyüme , Bilgi Yönetim
13 İş planı yazımı ve sunumu
14 İş planı yazımı ve sunumu
Kaynaklar
Ders notları, Örnek olaylar, Power point sunumlar ve videolar
Eric Ries, Lean Startup, Crown Steve Blank, Customer Development, K&S Ranch Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Ä°ÅŸ Modeli Ãœretimi, Optimist Paul Trott - Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
X
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 10 20
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 137
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu