Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YENİLİK EKONOMİSİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi Verenler Doç.Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uzun dönemli ekonomik büyümenin temelinde bilgi ve yeniliğe dayalı teknolojik gelişmeler yatmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler sermaye ve teknoloji birikimlerini artıramadıkları sürece gelişmiş ülke seviyesine gelemeyeceklerdir. Yeni ürün ve yeni üretim yöntemleri sayesinde elde edilen yeni teknolojiler küreselleşen dünyada firmalara en önemli rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu bağlamda dersin amacı günümüzde en önemli üretim faktörü haline gelen teknolojik ilerlemelere öğrencinin dikkatinin çekilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Yenilik iktisadına giriş,Bilim teknoloji yenilik,Yeniliğe tarihsel bir bakış,Yeniliğin mikro iktisadı,Ulusal yenilik sistemleri,Teknoloji ve iktisadi büyüme(dışsal),Teknoloji ve iktisadi büyüme(dışsal),Teknoloji ve iktisadi büyüme(içsel),Enformasyon toplumu ve istihdam,Teknoloji ve yenilik için devlet politikaları,Yenilik ve uluslararası ticaret,Teknoloji ve mikro verimlilik artışı,Teknoloji ve makro verimlilik artışı,Teknoloji ve çevre sorunları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yenilik iktisadı ile ilgili genel kavramları tanımlar ve yorumlar. 1, 2, 3 A, C
Bilim, teknoloji ve yenilik olgularının birbirleri olan ilişkilerini ana hatlarıyla açıklar 1, 2, 3 A, C
Sanayi devrimi yıllarından başlayarak yenilik iktisadının tarihsel gelişimini analiz eder. 1, 2, 3 A, C
Yeniliğin mikro iktisadı hakkındaki teorileri test ederek toplam faktör verimliliği hakkındaki teorileri ana hatlarıyla açıklar. 1, 2, 3 A, C
Ulusal inovasyon sistemleri hakkında bilgi verir. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yenilik iktisadına giriş
2 Bilim teknoloji yenilik
3 Yeniliğe tarihsel bir bakış
4 Yeniliğin mikro iktisadı
5 Ulusal yenilik sistemleri
6 Teknoloji ve iktisadi büyüme(dışsal)
7 Teknoloji ve iktisadi büyüme(dışsal)
8 Teknoloji ve iktisadi büyüme(içsel)
9 Enformasyon toplumu ve istihdam
10 Teknoloji ve yenilik için devlet politikaları
11 Yenilik ve uluslararası ticaret
12 Teknoloji ve mikro verimlilik artışı
13 Teknoloji ve makro verimlilik artışı
14 Teknoloji ve çevre sorunları
Kaynaklar
Chris FREEMAN ve Luc SOETE, Yenilik İktisadı, Tübitak Yayınları, Ankara, 2003
Ş ŞAHİN, Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politikaları, Ş. Şahin, Göçebe Yayınları, 1997.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
X
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu