Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PARA TEORÄ°SÄ° VE POLÄ°TÄ°KASI 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Ãœye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Para teorisi ve politikası kapsamında gerekli niteliklere ve altyapıya sahip olunmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Para Kavramı ve Tanımları,Para Sistemleri ve Standartları,Para Arzı Kavramı,Merkez Bankaları Para Arzı Tanımları,Para Talebi Kavramı,Miktar Teorisi ve Cambridge Yaklaşımı,Keynesyen Para Talebi Teorisi,Friedmancı Miktar Teorisi,Kısa Dönem IS-LM Modeli,Uzun Dönem IS-LM Modeli,Para Politikası Rejimlerine GiriÅŸ,Döviz Kuru Hedeflemesi,Parasal ve Enflasyon Hedeflemesi,Türkiye Ekonomisinde Para Politikası Örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Paranın tanımı, fonksiyonları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.1. Temel kavramları tanımlar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.2. Bu kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2. Para rejimlerini öğrenerek aralarındaki farklılıkları değerlendirebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.1. Para rejimlerini tanımlar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.2. Farklı para rejimlerini analiz eder. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3. Para talebini açıklayan teoriler hakkında bilgi sahibi olabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.1. Para talebi teorilerini tanımlar 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.2. Para talebini etkileyen faktörleri tanımlar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
4. Para politikasının tanımı, hedefleri ve araçları hakkında bilgi sahibi olabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
4.1. Temel kavramları tanımlar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
4.2. Para politikası araçlarını analiz eder. 1, 12, 2, 3, 4 A, B, C
5. Para politikası rejimleri hakkında bilgi sahibi olabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
5.1. Para politikası rejimlerini tanımlar. 1, 12, 2, 3, 4 A, B, C
5.2. Para politikası rejimlerini analiz eder. 1, 12, 2, 3, 4 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Para Kavramı ve Tanımları
2 Para Sistemleri ve Standartları
3 Para Arzı Kavramı
4 Merkez Bankaları Para Arzı Tanımları
5 Para Talebi Kavramı
6 Miktar Teorisi ve Cambridge Yaklaşımı
7 Keynesyen Para Talebi Teorisi
8 Friedmancı Miktar Teorisi
9 Kısa Dönem IS-LM Modeli
10 Uzun Dönem IS-LM Modeli
11 Para Politikası Rejimlerine Giriş
12 Döviz Kuru Hedeflemesi
13 Parasal ve Enflasyon Hedeflemesi
14 Türkiye Ekonomisinde Para Politikası Örnekleri
Kaynaklar
Ders Notları
Rabin, Alan, Monetary Theory, Edward Elgar Publishing Limited Parasız, İlker, Para Ekonomisi, Ezgi Kitabevi Parasız, İlker, Para Teorisi ve Politikası, Ezgi Kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 5 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 36 36
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu