Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BANKACILIK VE FİNANSA GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan DİNÇER
Dersi Verenler Prof.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Küresel finansal gelişmeler ışığında finansal sistemin işleyişi, finansal piyasalar, finansal kurumlar ve araçlar, finansal matematik ve analize ilişkin güncel temel teorik ve uygulamalı bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Finans kavramı, işletmelerde finansal yönetim,Finansal sistemin işleyişi, fon arz ve talep edenler,Para ve sermaye piyasaları, döviz piyasaları,Finansal aracı kurumlar,Finansal piyasa araçları,Paranın zaman değeri, risk ve getiriye ilişkin temel kavramlar,Basit ve bileşik faiz,Anüiteler,Menkul kıymet değerlemesi,Finansal analize ilişkin temel kavramlar,Bilanço,Gelir tablosu ve Diğer Mali tablolar,Temel ve teknik analiz,Güncel finansal değerlendirme ve uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Finansal sistemin işleyişini ve unsurların etkileşimini karşılaştırabilecektir. 1 A, E
1.2.İşletmelerde finansal yönetim kavramını açıklar 1 A, E
1.3.Finansal sistemin unsurlarını açıklar 1 A, E
1.4.Fon arz ve talep edenlerin finansal sistem içindeki etkileşimini karşılaştırır 1 A, E
2.Finansal piyasaları tartışabilecektir. 1, 2, 3 A, E
2.1.Finansal piyasa kavramını açıklar 1, 2, 3 A, E
2.2.Finansal piyasa türlerini karşılaştırır 1, 2, 3 A, E
2.3.Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasaların işleyişini değerlendirir 1, 2, 3 A, E
2.4.Finansal sistem ve finansal piyasa etkileşimini analiz eder 1, 2, 3 A, E
3.Finansal kurumlar ile araçların özelliklerini değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, C, E
3.1.Finansal aracı kurumları tanımlar 1, 2, 3 A, C, E
3.2.Finansal araçların özelliklerini karşılaştırır 1, 2, 3 A, C, E
3.3.Piyasa türlerine göre araç ve kurum ilişkisini analiz eder 1, 2, 3 A, C, E
3.4.Hukuki ve idari düzenin finansal kurumlar ve araçlar üzerindeki etkisini değerlendirir 1, 2, 3 A, C, E
4.Finansal işlemlerde gerekli temel hesaplamaları kullanabilecektir. 1, 15, 2, 4 A, E
4.1.Risk ve getiri kavramlarını açıklar 1, 15, 2, 4 A, E
4.2.Finansal işlemlerde risk ve getiri hesaplamalarını uygular 1, 15, 2, 4 A, E
4.3.Menkul kıymet değerlemesiyle ilgili temel hesaplamaları uygular 1, 15, 2, 4 A, E
5.Finansal analiz yaklaşımlarını ayırt edebilecektir. 1, 12, 15, 2, 3, 4 A, E
5.1.Finansal tabloları tanımlar 1, 12, 15, 2, 3, 4 A, E
5.2.Finansal tabloların özelliklerini karşılaştırır 1, 12, 15, 2, 3, 4 A, E
5.3.Finansal analiz türlerini açıklar 1, 12, 15, 2, 3, 4 A, E
5.4.Finansal analizlere ilişkin örnekleri uygular 1, 12, 15, 2, 3, 4 A, E
1.1. Finansı tanımlar 1 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Finans kavramı, işletmelerde finansal yönetim
2 Finansal sistemin işleyişi, fon arz ve talep edenler
3 Para ve sermaye piyasaları, döviz piyasaları
4 Finansal aracı kurumlar
5 Finansal piyasa araçları
6 Paranın zaman değeri, risk ve getiriye ilişkin temel kavramlar
7 Basit ve bileşik faiz
8 Anüiteler
9 Menkul kıymet değerlemesi
10 Finansal analize ilişkin temel kavramlar
11 Bilanço
12 Gelir tablosu ve Diğer Mali tablolar
13 Temel ve teknik analiz
14 Güncel finansal değerlendirme ve uygulamalar
Kaynaklar
Dersin notları
1.Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu, Finansa Giriş, Beta Yayınevi, İstanbul 2. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Çev.: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, İşletme Finansının Temelleri, Literatür Yayıncılık, İstanbul 3.Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Avcıol Basın Yayın, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
X
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 33 33
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 154
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu