Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Ãœye. Tuba BOZAYKUT BÃœK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Zafer ADIGÜZEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere iÅŸletmecilikle ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırarak mesleÄŸe ve iÅŸ hayatına hazırlamaktır. Ä°ÅŸletme bilimi ve iÅŸletmeye geniÅŸ ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını saÄŸlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ä°ÅŸletmecilikle ilgili temel kavramlar,Ä°ÅŸletme- çevre iliÅŸkisi,Niteliksel, Hukuki ve Ekonomik BirleÅŸme Açısından Ä°ÅŸletme ÇeÅŸitleri,Niteliksel, Hukuki ve Ekonomik BirleÅŸme Açısından Ä°ÅŸletme ÇeÅŸitleri,GiriÅŸimcilik ve Uluslararası Ä°ÅŸletmecilik,Yönetim Süreci Ve Yönetim Fonksiyonları,Yönetim Ä°ÅŸlevleri ve BaÄŸlantılı Süreçleri,Ä°nsan Kaynakları Yönetimi ve Ä°ÅŸlevleri,Ãœretim Süreci ve Ãœretim Yönetimi,Finans Yönetimi,Muhasebe Yönetimi,Pazarlama Yönetimi,AraÅŸtırma ve GeliÅŸtirme Yönetimi,Halkla Ä°liÅŸkiler Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
5.2.Yönetim sürecini açıklar. 1, 2 A, E
9.1.Pazarlamanın tanımı, kapsamı ve önemini anlatır. 1, 2, 3 A, E
1. İşletme ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. 1, 2 A, E
1.1. İhtiyaç, fayda, ekonomik mal ve hizmetler, üretim, işletme, yönetici, girişimci, tüketim, tüketici kavramlarını açıklar. 1, 2 A, E
1.2. İşletmenin amaçlarını, sorumluluklarını ve işletme etiğini tanımlar. 1, 2 A, E
1.3 İşletme biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisini değerlendirir. 1, 2 A, E
1.4. İşletmenin işlevlerini ve aralarındaki ilişkileri açıklar. 1, 2 A, E
2. İşletme - çevre ilişkisini izah edebilecektir. 1, 14, 18, 2, 3 A, E
2.1. Çevre kavramını, işletme bilimi açısından tanımlar. 1, 14, 18, 2, 3 A, E
2.2. Genel çevre boyutlarını ve bu boyutların işletme üzerindeki etkilerini yorumlar. 1, 14, 18, 2, 3 A, E
2.3. İşletmenin içinde bulunduğu görev çevresini, boyutlarını ve söz konusu boyutların işletme üzerindeki etkilerini anlatır. 1, 14, 18, 2, 3 A, E
2.4. Çevresel belirsizlik ve değişimleri izah eder. 1, 14, 18, 2, 3 A, E
2.5. İşletmenin çevresel değişimlere yönelik uyum stratejilerini açıklar. 1, 14, 18, 2, 3 A, E
3. Niteliksel, işlevsel, hukuki ve ekonomik birleşme açısından işletme çeşitlerini anlatabilecektir. 1, 14, 18, 2, 3 A, C, E
3.1. Ölçeğine göre işletme türlerini karşılaştırır. 1, 14, 18, 2, 3 A, E
3.2. İşlevlerine göre işletme türlerini tanımlar. 1, 2, 3 A, E
3.3. Hukuki yapıları açısından işletmeleri sınıflandırır. 1, 2, 3 A, E
3.4. İşletmeler arası birleşme, satın alma ve işbirliklerini anlatır. 1, 14, 18, 2, 3 A, E
4. Girişimcilik ve uluslararası işletmecilik ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. 1, 14, 18, 2, 3 A, C, E
4.1. Girişimcilik ile ilgili temel kavramları açıklar. 1, 14, 18, 2, 3 A, E
4.2. İthalat, ihracat ve ilgili kavramları açıklar. 1, 14, 18, 2, 3 A, E
4.3. Dış ticaret aşamalarını sıralar. 1, 2 A, E
4.4. Uluslararası dış ticareti destekleyen veya engelleyen unsurları açıklar. 1, 2, 3 A, E
5. İşletmelerde yönetim ve yönetim fonksiyonlarını yorumlayabilecektir. 1, 14, 18, 2, 3 A, C, E
5.1. Yönetim, yönetici, yönetilen, yönetim kademeleri, yönetim becerileri, yönetici rollerini açıklar. 1, 2 A, E
5.3. Yönetimin işlevlerini ve bu işlevlerin etkileşimini izah eder. 1, 14, 18, 2, 3 A, E
5.4. Yönetim yaklaşımlarının tarihsel gelişimini anlatır. 1, 2, 3 A, E
6. İşletmelerde insan kaynakları ve halkla ilişkiler yönetimini açıklayabilecektir. 1, 14, 18, 2, 3 A, C, E
6.1. İnsan kaynakları yönetiminin tanımını, kapsamını, örgütsel yapı içindeki yerini ve etkililiğini açıklar. 1, 2, 3 A, E
6.2. İnsan kaynakları yönetiminin işlevlerini sıralar. 1, 14, 18, 2, 3 A, C, E
6.3. Halkla ilişkilerin; tanımını, hedef kitlesini, amaçlarını, hedef kitle açısından sınıflandırılmasını, temel ilkelerini, örgütsel yapı içindeki yerini açıklar. 1, 2 A, E
7. İşletmelerde üretim yönetimini izah edecektir. 1, 14, 18, 3 A, E
7.1. Üretim, üretim süreci, üretim sistemi, modern üretimin özellikleri, üretim yönetimi kavramlarını açıklar. 1, 2 A, E
7.2. Üretimin işlevlerini anlatır. 1, 14, 18, 3 A, E
7.3. Tedarik zinciri yönetimini açıklar. 1, 2, 3 A, E
7.4. Stok yönetimini açıklar. 1, 2 A, E
8. İşletmelerde finans ve muhasebe yönetimini tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A, E
8.1 Finans yönetimi kavramını açıklar. 1, 2 A, E
8.2. Fon kaynaklarını sıralar. 1, 2 A, E
8.3. Finansal Piyasaları ve bu piyasadaki aktörler ile ürünleri açıklar. 1, 14, 18, 2, 3 A, E
8.4. Finansal muhasebe kavramını tanımlar. 1, 2 A, E
8.5. Temel finansal tabloları okur. 1, 2 A, E
9. İşletmelerde pazarlama yönetimi ve Ar-Ge yönetimini tanımlayabilecektir. 1, 14, 18, 2 A, E
9.2. Tüketici ve endüstriyel pazar türlerini ve bu pazarların bölümlendirilmesini açıklar. 1, 2, 3 A, E
9.3. Tüketici davranışını kavramını ve tüketici davranışını etkileyen unsurları izah eder. 1, 14, 18, 2 A, E
9.4. Pazarlama karmasını ve unsurlarını açıklar. 1, 14, 18, 2, 3 A, E
9.5. Araştırma ve geliştirme yönetimini tanımlar. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşletmecilikle ilgili temel kavramlar Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
2 İşletme- çevre ilişkisi Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
3 Niteliksel, Hukuki ve Ekonomik Birleşme Açısından İşletme Çeşitleri Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
4 Niteliksel, Hukuki ve Ekonomik Birleşme Açısından İşletme Çeşitleri Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
5 Girişimcilik ve Uluslararası İşletmecilik Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
6 Yönetim Süreci Ve Yönetim Fonksiyonları Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
7 Yönetim İşlevleri ve Bağlantılı Süreçleri Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
8 İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşlevleri Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
9 Üretim Süreci ve Üretim Yönetimi Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
10 Finans Yönetimi Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
11 Muhasebe Yönetimi Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
12 Pazarlama Yönetimi Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
13 Araştırma ve Geliştirme Yönetimi Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
14 Halkla İlişkiler Yönetimi Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
Kaynaklar
http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar
S. Kadri Mirze, İşletme, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2014. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul, 2015. Mehmet Kara ve Soner Taslak, İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik, Ekin Kitabevi, İstanbul, 2013. Göksel Ataman, İşletme Yönetimi, Türkmen Kitabevi, 2011. İsmet Mucuk, Temel İşletme Bilgileri, Türkmen Kitabevi, 2011. Ömer Dinçer ve Yahya Fidan, İşletme Yönetimine Giriş, Beta, 2000. Halil Can ve Semra Güney, Genel İşletme, Siyasal Kitabevi, 2015. Erdal Ünsalan ve Bülent Şimşeker, Temel İşletmecilik Bilgileri, Detay Yayıncılık, 2009. S.Kadri Mirze ve Hayri Ülgen, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
X
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 15 15
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 16 16
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu