Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BANKACILIKTA FON YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin bankacılık sektöründe fon yönetimi alanında gerekli niteliklere ve alt yapıya sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Finansal Piyasalar ve reel sektör,Bankacılık sektörü ve reel sektör ilişkileri,Bankalarda fon yönetiminin önemi ve amacı.,Bankalarda fon yönetiminin temel fonksiyonları ve teknikleri.,Bankalarda fon yönetimi araçları ve analitik banka bilançosu analizi.,Bankalarda likidite yönetimi ve teknikleri,Bankalarda sermaye ve karlılık yönetimi ve teknikleri,Bankalarda döviz ve efektif pozisyonu yönetimi,Bankacılıkta menkul değerler portföyü yönetimi,Uluslararası menkul kıymet pozisyon yönetimi,Sabit getirili menkul değerler portföyü yönetimi,Bankalarda finansal türev ürünler portföyü yönetimi,Bankalararası finansal piyasalar ve fon yönetimi,Uluslararası finansal piyasalar ve fon yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 2, 3 A, C
2.Bankacılık sektöründe fon yönetim mekanizmasının temel kavramlarını tanımlar 1, 2, 3 A, C
1. Bankacılık sistemi ile finansal sistemin karşılıklı etkileşimini öğrenir. 1, 2, 3 A, C
3. Bankacılık sisteminin fon yönetiminde kullandığı finansal piyasaları tanır. 1, 2, 3 A, C
4. Fon yönetiminin aktif olarak gerçekleştirildiği finansal piyasaların düzenleyici ve denetleyici otoritelerini tanır. 1, 2, 3 A, C
5. Fon yönetim teknikleri ve uluslararası finansal piyasaların işleyiş mekanizmalarını tanır. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Piyasalar ve reel sektör
2 Bankacılık sektörü ve reel sektör ilişkileri
3 Bankalarda fon yönetiminin önemi ve amacı.
4 Bankalarda fon yönetiminin temel fonksiyonları ve teknikleri.
5 Bankalarda fon yönetimi araçları ve analitik banka bilançosu analizi.
6 Bankalarda likidite yönetimi ve teknikleri
7 Bankalarda sermaye ve karlılık yönetimi ve teknikleri
8 Bankalarda döviz ve efektif pozisyonu yönetimi
9 Bankacılıkta menkul değerler portföyü yönetimi
10 Uluslararası menkul kıymet pozisyon yönetimi
11 Sabit getirili menkul değerler portföyü yönetimi
12 Bankalarda finansal türev ürünler portföyü yönetimi
13 Bankalararası finansal piyasalar ve fon yönetimi
14 Uluslararası finansal piyasalar ve fon yönetimi
Kaynaklar
Ticari Banka Yönetiminin Temelleri, Hasan Selçuk, K. Batu Tunay , Nobel Yayınevi. Ekim,2014. Finansal Yatırım Analiz, Serdar Çıtak, Nobel Yayınevi, Nisan,2016.
Ders notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu