Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÃœNCEL FÄ°NANSAL SORUNLAR 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa BaÄŸlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan DÄ°NÇER
Dersi Verenler Prof.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Güncel finansal konular ve sorunlarını hakkında gerekli teorik çerçeveyi, araçları ve pratik konuları sunmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Finansal Piyasalar ,Uluslararası Finansal Piyasalar ,Uluslararası Finansal Piyasalar 2 ,Finansal Piyasalarda Denetim ,Finansal Piyasalar ve Merkez Bankacılığı EtkileÅŸimi ,Finansal Piyasalarda KüreselleÅŸme ,Finansal Piyasalarda KüreselleÅŸme 2 ,Finansal Krizler ve KüreselleÅŸme ,Finansal Krizler ve KüreselleÅŸme 2 ,Finansman ve Teknoloji Ä°liÅŸkisi ,Finansman ve Teknoloji Ä°liÅŸkisi 2 ,Yeni Ekonomi ve Finansman Modelleri ,Finansal Krizler ve Finansman ,Finansal Krizler ve Finansman 2 ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
3.Finansal piyasalar ve merkez bankacılığı etkileşimi kavrayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1. Finansal piyasaları analiz edebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.1. Finansal piyasalar kavramını tanımlar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.2. Finansal piyasaların güncel sorunlarını inceler. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2. Finansal piyasalarda denetimin önemini kavrayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.1. Finansal piyasalarda denetim mekanizmaları ve kurumlarının rolü ve önemini tanımlar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.2. Denetim kurumlarının güncel finansal sorunlara yakalşımnı inceler. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.1. Merkez bankacılığının finansal piyasalardaki rolünü değerlendirir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.2. Merkez bankacılığının finansal sorunlar üzerindeki fonksiyon ve araçlarını inceler. 1, 2, 3, 4 A, B, C
4. Finansal piyasalarda küreselleşme sürecini değerlendirebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
4.1. Küreselleşen finansal piyasaların etkileşimini tanımlar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
4.2. Küresel piyasaların etkileşimini analiz eder. 1, 2, 3, 4 A, B, C
5. Küreselleşme ve finansal krizlerin yayılmasını arasındaki ilişkiyi kavrayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
5.1. Finansal krizlerin oluşumu ve yayılmasını inceler. 1, 2, 3, 4 A, B, C
5.2. Güncel finansal krizleri inceler. 1, 12, 2, 3, 4 A, B, C
6. Uluslararası finansal piyasalar ve gelişimini değerlendirebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
6.1. Uluslararası finansal piyasaların gelişimini inceler. 1, 2, 3, 4 A, B, C
6.2. Güncel örnekler üzerinden analiz yapar. 1, 12, 2, 3, 4 A, B, C
7. Finansman ve teknoloji iliÅŸkisini kavrayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
7.1 .Gelişen teknolojinin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasındaki rolünü inceler. 1, 2, 3, 4 A, B, C
7.2. Güncel örneklerin analizini yapar. 1, 12, 2, 3, 4 A, B, C
8. Yeni ekonomi ve finansman modellerindeki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
8.1. Yeni ekonomi kavramını tanımlar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
8.2. Yeni ekonomide finansman modellerinin analizini yapar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
9. Finansal krizler ve finansman iliÅŸkini analiz edebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
9.1. Finansman sorunları ve kriz etkileşimini inceler. 1, 2, 3, 4 A, B, C
9.2. Güncel örneklerin analizini yapar. 1, 12, 2, 3, 4 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Piyasalar
2 Uluslararası Finansal Piyasalar
3 Uluslararası Finansal Piyasalar 2
4 Finansal Piyasalarda Denetim
5 Finansal Piyasalar ve Merkez Bankacılığı Etkileşimi
6 Finansal Piyasalarda Küreselleşme
7 Finansal Piyasalarda Küreselleşme 2
8 Finansal Krizler ve Küreselleşme
9 Finansal Krizler ve Küreselleşme 2
10 Finansman ve Teknoloji Ä°liÅŸkisi
11 Finansman ve Teknoloji Ä°liÅŸkisi 2
12 Yeni Ekonomi ve Finansman Modelleri
13 Finansal Krizler ve Finansman
14 Finansal Krizler ve Finansman 2
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu