Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa BaÄŸlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Ãœye. Tuba BOZAYKUT BÃœK
Dersi Verenler Doç.Dr. İdil TAMER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere iÅŸletme yönetim sürecine yönelik bilgilerin aktarılması ve öğrencilerin yönetim kavramları arasında baÄŸlantı kurabilme yeterliliÄŸinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Yönetim Ve Organizasyonla ilgili Temel Kavramlar,Yönetim ve Çevre Ä°liÅŸkisi,Yönetim Düşüncesinin GeliÅŸimi -Klasik Yönetim Düşüncesi,Yönetim Düşüncesinin GeliÅŸimi -Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi,Yönetim Düşüncesinin GeliÅŸimi -Modern&Postmodern Yönetim Düşüncesi,Yönetim Fonksiyonları-Planlama Fonksiyonu,Planlama Fonksiyonu –Stratejik Yönetim,Yönetim Fonksiyonları-Örgütleme Fonksiyonu,Örgütleme Fonksiyonu –İnsan Kaynakları Yönetimi,Yönetim Fonksiyonları-Yürütme Fonksiyonu,Yürütme Fonksiyonu- Liderlik,Yürütme Fonksiyonu- Motivasyon ve Ä°letiÅŸim,Yönetim Fonksiyonları-Denetim Fonksiyonu, Yönetimde Güncel Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Yönetim ve organizasyonla ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. 1, 14, 2 A, E
1.1.Yönetim, yönetici kavramları ile yönetici beceri ve rollerini açıklar.
1.2. Örgüt kavramını ve varoluş amacını tanımlar.
1.3. Günümüz yönetiminde öne çıkan kavramları tanımlar.
2. Yönetim- çevre ilişkisini açıklayabilecektir. 1, 14, 2, 3 A, C, E
2.1. Genel çevre boyutlarının yönetim üzerindeki etkilerini tartışır.
2.2. Görev çevresini, boyutlarını ve söz konusu boyutların yönetim üzerindeki etkilerini tartışır.
2.3. İç çevre boyutlarının, yönetim açısından önemini değerlendirir.
3. Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimini tartışabilecektir. 1, 14, 2, 3 A, E
3.1. Klasik yönetim yaklaşımını, öncüleri ve ilkeleri çerçevesinde açıklar.
3.2. Neo-klasik yönetim yaklaşımını, yapılan araştırmalar ve öncüleri çerçevesinde anlatır.
3.3. Modern yönetim yaklaşımlarını karşılaştırır.
3.4 Postmodern yönetimin teknik ve kavramlarını tartışır.
4. Planlama fonksiyonunu ve ilgili süreçleri tartışabilecektir. 1, 14, 18, 2, 3 A, C, E
4.1. Planlama fonksiyonu ile ilgili temel kavramları açıklar.
4.2. Planlama sürecinin aşamalarını özetler.
4.3. Stratejik Yönetim yaklaşımını açıklar.
4.4. SWOT analizi yaparak, rekabet stratejilerini oluÅŸturur.
5. Örgüt yapılarını karşılaştırabilecektir. 1, 14, 2, 3 A, E
5.1. Örgütleme fonksiyonu ile ilgili temel kavramları açıklar.
5.2. Geleneksel (işlevsel, iş birimine göre) örgüt yapılarını inceler.
5.3. Modern (matris) örgüt yapılarını geleneksel yapılarla karşılaştırır.
5.4. Çağdaş (takım ve şebeke) örgüt yapılarının özelliklerini ve günümüz işletmeleri için önemini tartışır.
6. İnsan kaynakları yönetiminin, örgütlemedeki rolünü tartışabilecektir. 1, 14, 18, 2, 3 A, C
6.1. İnsan kaynakları yönetiminin, örgütsel yapı içindeki yerini ve etkililiğini açıklar.
6.2. İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinin örgütleme fonksiyonu üzerindeki etkisini anlatır.
6.3. İnsan kaynakları yönetimi ile örgütleme fonksiyonu arasındaki etkileşimi tartışır.
7. Yürütme fonksiyonunu, liderlik ve motivasyon teorileri çerçevesinde inceleyebilecektir. 1, 14, 18, 2, 3 A, C
7.1. Liderlik kavramının gelişimini ilgili teoriler çerçevesinde açıklar.
7.2 Liderlikte motivasyonun önemini ve motivasyon teorilerini tartışır.
7.3. Yürütme fonksiyonunda iletişimin önemini anlatır.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim Ve Organizasyonla ilgili Temel Kavramlar
2 Yönetim ve Çevre İlişkisi Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
3 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Klasik Yönetim Düşüncesi Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
4 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
5 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Modern&Postmodern Yönetim Düşüncesi Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
6 Yönetim Fonksiyonları-Planlama Fonksiyonu Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
7 Planlama Fonksiyonu –Stratejik Yönetim Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
8 Yönetim Fonksiyonları-Örgütleme Fonksiyonu Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
9 Örgütleme Fonksiyonu –İnsan Kaynakları Yönetimi Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
10 Yönetim Fonksiyonları-Yürütme Fonksiyonu Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
11 Yürütme Fonksiyonu- Liderlik Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
12 Yürütme Fonksiyonu- Motivasyon ve İletişim Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
13 Yönetim Fonksiyonları-Denetim Fonksiyonu Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
14 Yönetimde Güncel Konular Öğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
Kaynaklar
Ders Notları, Ders sunumları
* Thomas S. Bateman ve Scott A. Snell (2016). Yönetim. (Ed.Senem Besler&Cihat Erbil). Nobel Kitapevi. • Tamer Koçel (2015). İşletme Yöneticiliği (Yönetim ve Organizasyon - Organizasyonlarda Davranış - Klasik, Modern, Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar), Beta Yayınevi. • Nurullah Genç (2012). Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık. • Aykut Berber (2013). Klasik Yönetim Düşüncesi, Alfa Basım. • Haftalık/aylık işletme ve ekonomi dergileri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 10 2 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 12 36
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 145
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu