Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FÄ°NANSAL MATEMATÄ°K 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ãœmit HACIOĞLU
Dersi Verenler Doç.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Finansal Ä°ÅŸlemlere iliÅŸkin matematiksel becerilerin kazandırılması, finansal iÅŸlem türlerine göre sonuçların deÄŸerlendirilmesi yeteneÄŸinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Finans kavramı, iÅŸletmelerde finansal kararlar ve araçlar.,Paranın Zaman Maliyeti: Temel Hesaplamalar,Paranın Zaman DeÄŸeri: Temel Hesaplamalar,Paranın Zaman DeÄŸeri: Gelecek DeÄŸer ve Şimdiki DeÄŸer,Anuite ile Paranın Zaman DeÄŸeri,Anuite ile uygulamalar,Çoklu Nakit Akışları,Net Bugünkü DeÄŸer ve İç verim Oranı: Temel Hesaplamalar,Menkul Kıymet DeÄŸerleme Yöntemleri ve Hesaplamalar,Menkul Kıyme Yatırım Yönetimi: Hisse Senedi ve Tahviller.,Hisse Senedi DeÄŸerleme,Hisse Senedi DeÄŸerleme,Tahvil DeÄŸerleme,Portföy Yönetimi: Risk ve Getiri Hesaplama,Finansal Varlık Fiyatlama Modeli ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Hesaplama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Temel Finans Kavramlarını tanımlayabilecektir. 1, 15, 4 A
1.1.Bireyler ve işletmeler için finans nedir sorusuna cevap verir. 1, 15, 4 A, E
1.2.Finansal Çevreyi tanımlar 1, 15, 4 A, E
1.3.Finansal sistemin unsurlarını açıklar 1, 15, 4 A, E
1.4.Başlıca finansal araçları tanımlar. 1, 15, 4 A, E
2.1.Paranın zaman maliyet unsurlarını açıklar 1, 15, 4 A, E
2.2.Faiz oranı kavramını tanımlar. 1, 15, 4 A, E
2.3.Piyasa Faiz oranlarını tanımlar. 1, 15, 4 A, E
3.Paranın Zaman Değeri kavramlarına hakim olabilecektir ve ilgili hesaplamaları yerine getirebilecektir. 1, 15, 4 A, E, F
3.1.Basit faiz kavramını açıklar ve temel zaman değerini hesaplar. 1, 15, 4 A, E
4.1.Temel Anuite hesaplamalarını yerine getirir. 1, 15, 4 A, E
2. Paranın Zaman Maliyetini tanımlayabilecek ve bunlarla ilgili matematiksel işlemlere hakim olacaktır. 1, 15, 4 A, E
2.4. Reel ve Nominal Risksiz getiri oranı, Enflasyon Primi, Temerrüt Risk Primi, Likidite Risk Primi ve Vade Riski Primini tanımlar. 1, 15, 4 A, E
2.5. Yatırımın Risk primlerine göre getirisini hesaplar 1, 15, 4 A, E
2.6. Yatırımların risk ve getiri türlerine göre verim eğrilerini oluşturur. 1, 15, 4 A, E
3.2. BileÅŸik Faiz getirisini hesaplar. 1, 15, 4 A, E
3.3. Periyodik BileÅŸik Faiz getirisini hesaplar 1, 15, 4 A, E
3.4. Şimdiki Değeri hesaplar. 1, 15, 4 A, E
3.5. Çoklu nakit akış serisi ile bugünkü değeri hesaplar. 1, 15, 4 A, E
4. Anuite kavramını açıklar ve temel hesaplamaları yerine getirebilecektir. 1, 15, 4 A, C, E, F
4.2. Anuite’de faiz oranının belirlenmesini sağlar. 1, 15, 4 A, E
4.3. Anuite’de Yıl sonu ödemeli gelecek değeri hesaplar 1, 15, 4 A, E
4.4. Anuite’de Peşin Ödemeli gelecek değer hesaplar. 1, 15, 4 A, E
5. Menkul Kıymet Yatırımlarının değerini hesaplayabilecektir. 1, 15 A
5.1. Hisse Senetlerini ve Tahvilleri DeÄŸerler 1, 15, 4 A, E
5.2. Hisse Senedi Beklenen getiri Oranını hesaplar 1, 15, 4 A, E
5.3. Karpayı iskonto modelini tanımlar. 1, 15, 4 A, E
5.4. Sabit oranda büyüyen karpayı iskonto oranlarını hesaplar. 1, 15, 4 A, E
5.5. Tahvil DeÄŸerlemesi yapar. 1, 15, 4 A, E
6. Portföy Yönetimi bileşenlerini tanımlar ve ilgili hesaplamaları yapar. 1, 15, 4 A, E
6.1. Portföy Riskini Ölçümler 1, 15, 4 A, E
6.2. Piyasa Riskini Ölçümler 1, 15, 4 A, E
6.3. Finansal Varlık Fiyatlama Modelini tanımlar 1, 15, 4 A, E
6.4. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplar. 1, 15, 4 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Finans kavramı, işletmelerde finansal kararlar ve araçlar.
2 Paranın Zaman Maliyeti: Temel Hesaplamalar
3 Paranın Zaman Değeri: Temel Hesaplamalar
4 Paranın Zaman Değeri: Gelecek Değer ve Şimdiki Değer
5 Anuite ile Paranın Zaman Değeri
6 Anuite ile uygulamalar
7 Çoklu Nakit Akışları
8 Net Bugünkü Değer ve İç verim Oranı: Temel Hesaplamalar
9 Menkul Kıymet Değerleme Yöntemleri ve Hesaplamalar
10 Menkul Kıyme Yatırım Yönetimi: Hisse Senedi ve Tahviller.
11 Hisse Senedi DeÄŸerleme
12 Hisse Senedi DeÄŸerleme
13 Tahvil DeÄŸerleme
14 Portföy Yönetimi: Risk ve Getiri Hesaplama
15 Finansal Varlık Fiyatlama Modeli ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Hesaplama
Kaynaklar
Ders Kaynakları
Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu, Finansa Giriş, Beta Yayınevi, İstanbul 2. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Çev.: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, İşletme Finansının Temelleri, Literatür Yayıncılık, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
X
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 6 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 6 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu