Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BANKACILIK İŞLEMLERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin bankacılık sektörü ve bankacılık işlemleri için gerekli niteliklere ve altyapıya sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Finansal Sistem ve Finansal Kurumlar,Bankacılık Sektörünün Finansal Sistem İçindeki Yeri ve Önemi,Bankacılık Faaliyetleri ve Bankacılık Sisteminin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi,Merkez Bankacılığı ve Merkez Bankacılığı Fonksiyonlarının Tarihi Gelişimi,Finansal Mevzuat, Bankacılık Kanunu ve İlgili Düzenlemeler,Banka Türleri ve Temel Bankacılık Hizmetleri,Bankalarda Organizasyon ve Yönetim,Mevduat ve Kredi İşlem ve Hizmetleri,Kredilerin Tanımı, Unsurları ve Türleri,Kredilerde Teminat ve Yönetimi,Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi,Bankalarda Denetim,Bankalarda Risk Yönetimi ve Basel Düzenlemeleri,Bankacılık İşlemlerinin Uluslararası Finans Piyasaları İçinde Değerlendirilmesi ve Teknolojik Gelişmeler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 2, 3 A, B, C
8.4.Aktif-pasif uyuşmazlığının önlemlerini öğrenir. 1, 2, 3 A, B, C
1. Bankacılık sektörü ile ilgili temel parametreleri tanımlayabilecektir. 1, 2 A
1.1 Bankacılık kavramlarını spesifik olarak tanır. 1, 2 A
1.2 Finansal piyasa kavramlarıyla gerçek yaşam olgularını yorumlar. 1, 2 A
2. Bankacılık sektörünün işleyiş mekanizmalarını tanıyabilecektir. 1, 2 A
2.1 Bankacılık sektörünün düzenleyici otoritelerini tanır. 1, 2 A
2.2 Bankacılık işlemlerinin sistematiğini açıklar. 1, 2 A
3. Finansal yatırım piyasalarını tanıyabilecektir. 1, 2 B, D
3.1 Bankacılık sistemi ve piyasaların fonksiyonlarını tanımlar. 1, 2 B, D
3.2 Bankacılık sisteminin organizasyon ve yönetim yapısını tanır. 1, 2 B, D
4. Finansal piyasalarda ve bankacılık sisteminde mevduat ve kredi işlemlerini tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A, B
4.1 Mevduat işlemlerinin yapısını ve organizasyonunu öğrenir. 1, 2, 3 A, B
4.2 Kredi mekanizmasının yapısı ve işleyişini tanır. 1, 2, 3 A, B
5. Bankacılık sektöründe mali yönetim ve denetim fonksiyonlarını tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A, B, C
5.1 Sektörel anlamda aktif pasif yönetiminin temel kavramlarını tanır. 1, 2, 3 A, B, C
5.2 Bankalarda denetim fonksiyonunun önemini kavrar. 1, 2, 3 A, B, C
5.3 Bankalarda risk yönetim kavramı ve uluslararası düzenlemelerin mantığını öğrenir. 1, 2, 3 A, B, C
6. Banka Türlerini ve Temel bankacılık hizmetlerini tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A, B, C
6.1. Banka türlerini ve gerçekleştirebileceği işlemleri öğrenir. 1, 2, 3 A, B, C
6.2. Bankacılık hizmetlerini öğrenir. 1, 2, 3 A, B, C
6.3. Bankaların kredi-mevduat havuzunun işleyişini öğrenir. 1, 2, 3 A, B, C
7. Finansal piyasalarda ve bankacılık sisteminde mevduat ve kredi işlemlerini tanıyabilecektir. 1, 2, 3 A, B, C
7.1. Mevduat işlemlerinin yapısını ve organizasyonunu öğrenir. 1, 2, 3 A, B, C
7.2 Kredi mekanizmasının yapısı ve işleyişini tanır. 1, 2, 3 A, B, C
8. Bankalarda Aktif –Pasif Yönetimini tanıyabilecektir. 1, 2, 3 A, B, C
8.1 Banka aktiflerinde ve pasiflerindeki kalemleri öğrenir. 1, 2, 3 A, B, C
8.2 Banka finansal tablolarındaki kalemleri yorumlamayı öğrenir. 1, 2, 3 A, B, C
8.3 Banka aktif-pasif uyuşmazlıklarının nedenlerini öğrenir. 1, 2, 3 A, B, C
9. Bankacılık sektöründe mali yönetim ve denetim fonksiyonlarını tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A, B, C
9.1 Sektörel anlamda aktif pasif yönetiminin temel kavramlarını tanır. 1, 2, 3 A, B, C
9.2 Bankalarda denetim fonksiyonunun önemini kavrar. 1, 2, 3 A, B, C
9.3 Bankalarda risk yönetim kavramı ve uluslararası düzenlemelerin mantığını öğrenir. 1, 2, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Sistem ve Finansal Kurumlar
2 Bankacılık Sektörünün Finansal Sistem İçindeki Yeri ve Önemi
3 Bankacılık Faaliyetleri ve Bankacılık Sisteminin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi
4 Merkez Bankacılığı ve Merkez Bankacılığı Fonksiyonlarının Tarihi Gelişimi
5 Finansal Mevzuat, Bankacılık Kanunu ve İlgili Düzenlemeler
6 Banka Türleri ve Temel Bankacılık Hizmetleri
7 Bankalarda Organizasyon ve Yönetim
8 Mevduat ve Kredi İşlem ve Hizmetleri
9 Kredilerin Tanımı, Unsurları ve Türleri
10 Kredilerde Teminat ve Yönetimi
11 Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi
12 Bankalarda Denetim
13 Bankalarda Risk Yönetimi ve Basel Düzenlemeleri
14 Bankacılık İşlemlerinin Uluslararası Finans Piyasaları İçinde Değerlendirilmesi ve Teknolojik Gelişmeler
Kaynaklar
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 36 36
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 46 46
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu