Ana içeriğe atla

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, bünyesinde beşerî
bilimler şeklinde de ifade edilen bilim dallarını barındırmaktadır. Fakültemizin eğitim/öğretim
felsefesi üç temel sütuna dayanmaktadır. Birincisi, Psikoloji (Türkçe ve İngilizce Programlar),
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe ve İngilizce Programlar) ve Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümlerinde öğrencilerimize güçlü, güncel, rekabetçi,
yüksek standartta ve dinamik bir müfredat sunma noktasında Fakültemizin dekanından
araştırma görevlilerine bütün eğitim/öğretim kadromuz profesyonel yaklaşım amatör ruhla
gayret göstermeye devam etmektedir. Öğrencilerini çağın gereğine uygun eğitim/öğretim
imkânı sunmanın üniversitenin ana görevi olduğuna inanmaktayız. Diğer yandan, yüksek
standartta güçlü akademik araştırmalar üniversiteyi üniversite yapan en önemli nitelikler
arasındadır şüphesiz. Bununla birlikte, fakülte, aynı zamanda, öğrenci ve öğretim üyelerinin
buluştuğu, yolların kesiştiği ve sürekli etkileşimde olduğu yaşayan bir alan oluşturmaktadır.
Diğer bir deyişle, eğitim/öğretim sadece sınıflarda gerçekleşmez, fakültemiz alanlarında da
insani boyutta devam etmektedir. Hayatın içinden bölümler olan Psikoloji, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, farkı isimler altında da olsa, çağlar
boyu her medeniyette, hak ettiği saygın yeri almış ve almaya devam edecektir.

Prof.Dr. Ali Resul USUL
Dekan

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2014 yılında ilk olarak Psikoloji (Türkçe) lisans
programına öğrenci kabul etmiş, ardından 2015 yılında Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi
(SBKY- Türkçe) ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (SBUİ - İngilizce), 2016 yılında
Psikoloji (İngilizce) ve 2018 yılında SBKY (İngilizce) programlarına öğrenci kabul ederek
eğitim-öğretime devam etmiştir. Fakülte bünyesinde beş lisans, dört yüksek lisans (Klinik
Psikoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler) ve bir doktora
programı (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) olmak üzere dokuz program
bulunmaktadır.

Fakültenin misyonu, barındırdığı akademik programların içeriklerine göre, çağın getirdiği en
son mesleki bilgi ve becerileri en etkin bir şekilde öğrenciye sunmanın ortamını oluşturmak;
eleştirel düşünebilen, problem çözen, liderlik becerileri gelişmiş, inisiyatif alabilen, yüksek
iletişim kurma yeteneğine sahip, edinilen teorik bilgileri yüksek yetkinlik ile pratiğe
geçirebilen, üretken, sorumluluk sahibi ve erdemli öğrenciler yetiştirmek; ayrıca,
bünyesindeki programlara uygun olarak yüksek seviyeli akademik ve bilimsel araştırmalar ve
yayınlarla bilim dünyasına ve topluma katkı sağlamaktır.

Fakültenin vizyonu ise, öncelikle ülkemizde ve daha sonra bölgemizde ve uluslararası
alanlarda akademik saygınlığı ve yetkinliği ile tanınan, bu konudaki bilimsel kaliteyi gösteren
derecelendirmelerde üst seviyelerde olan bir akademik hüviyete sahip olmanın yanında,
mezun öğrencilerinin ülkemiz ve uluslararası camiada bilgi birikimi, mesleki becerileri ile
saygı duyulan bir kurum niteliğine haiz olmaktır.

Fakültemize bağlı birimler, programlar ve her bir programın eğitim dili aşağıda belirtildiği
şekildedir:

Psikoloji Bölümü, Psikoloji (İngilizce), Psikoloji (Türkçe) lisans ve Klinik Psikoloji Tezli
Yüksek Lisans (Türkçe) programlarında eğitim-öğretime devam etmektedir. Ayrıca Psikoloji
Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe) için gerekli onaylar alınmıştır.

Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü, SBKY (Türkçe), SBKY(İngilizce) lisans ve
Siyaset Bilimi (Türkçe) yüksek lisans tezli programlarında eğitim-öğretime devam
etmektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, SBUİ (İngilizce) lisans, Küresel
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe) yüksek lisans ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (Türkçe) Doktora programlarında eğitim-öğretim işlevini sürdürmektedir. Aynı
zamanda üniversitemizin diğer bölümlerinde eğitimine devam eden öğrencilerden gerekli
şartları sağlayan öğrenciler için fakültemizdeki tüm lisans programlarında çift ana dal ve yan
dal olanağı bulunmaktadır. Yatay geçiş, kredi transferi, fakültemiz programlarında çift ana
dal ve yan dal imkânları çerçevesinde eğitim gören diğer fakültelere bağlı öğrenciler ile İTBF
programlarına kayıtlı ve başka programlarda çift ana dal ve yan dal imkânlarını kullanan
öğrencilerimizin listesi ve performans durumları bölümler tarafından takip edilmektedir.

insanvetoplumbilimleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2022-2023 Yılı Bahar Dönemi Genel Sınav Takvimi

24 Mayıs 2023
insanvetoplumbilimleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü 2022-2023 Yılı Bahar Dönemi Yüz Yüze Ara Sınav Mazeret Takvimi

16 Mayıs 2023
insanvetoplumbilimleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2022-2023 Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Mazeret Takvimi

12 Mayıs 2023
insanvetoplumbilimleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mazeret Sınavları Başvuruları Hakkında

24 Nisan 2023

 

 

Kavacık Güney Yerleşkesi

Adres:Göztepe Mah. Atatürk Cad. No: 40/16, 34815 Beykoz, İstanbul
 HARİTADA GÖSTER
Telefon:444 85 44
Faks:Faks (Rektörlük) 0212 531 75 55
Faks (Muhasebe) 0212 521 28 52
Faks (Fakülteler) 0212 521 23 77