Geri
AKADEMİK

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Yatay Geçiş Komisyonu - Çift Anadal Komisyonu- Ders Transfer ve İntibak Komisyonu - Staj Komisyonu Üyelerinin Bilgileri Aşağıdaki Gibidir,

28.09.2020


Yatay Geçiş Komisyonu:
 
Psikoloji Bölümü - Dr. Öğr. Üyesi Aysu MUTLUTÜRK

 : [email protected]

Psikoloji Bölümü -Dr. Öğr. Üyesi Erol YILDIRIM:

 [email protected]

 

Psikoloji Bölümü -Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜNDOĞAN

 : [email protected]

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü -Dr. Öğr. Üyesi Arzu DİLAVEROĞLU

 : [email protected]

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü - Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZTÜRK

 : [email protected]

 

Ders Transfer ve İntibak Komisyonu:

Psikoloji Bölümü - Arş.Gör. Nağme GÖR

 : [email protected]

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü - Doç.Dr. Abdurrahman BABACAN

 : [email protected]

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü - Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZTÜRK : [email protected]
 
Çift Anadal  Komisyonu:
 

Psikoloji Bölümü - Öğr. Gör. Neslihan SAYRAÇ

 :[email protected]

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü -Dr. Öğr. Faik TANRIKULU

 : [email protected]

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü -Dr. Öğr. Üyesi Osman Zeki GÖKÇE : [email protected]
 

Staj Komisyonu:

Psikoloji Bölümü - Arş.Gör. Figen EROĞLU

 : [email protected]

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü - Ayşe Nazlı SÖYLET

 : [email protected]

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü - Arş.Gör. Esra Merve ÇALIŞKAN : [email protected]

Bilgi Talep Formu