Geri
AKADEMİK

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mezuniyet İçin Tek Ders Sınavı

04.07.2018

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mezuniyet İçin Tek Ders Sınavı

Mezuniyet koşullarını sağladığı halde tek bir başarısız dersi kalan öğrencilere  "İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin 27/3-e maddesine göre tek ders sınavı yapılacaktır. Öğrenciler tek ders sınavı başvuru formunu doldurup, danışman onayını aldıkları durumda Fakülte Sekreterliğine en geç 10.07.2018 Salı günü saat 17:00'ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
 
Tek Ders Sınavı;
Tarihi: 12.07.2018 Perşembe
Saat: 11:00-12:00
Yer: Güney Yerleşkesi DG03 
 
 "Tek Ders Sınavı: Bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek için başarısız tek bir dersi kalan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla girme hakkı verilen sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer."

Bilgi Talep Formu