Geri
AKADEMİK

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ders Transferi ve Ders Muafiyet İşlemleri

06.10.2016

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ders Transferi ve Ders Muafiyet İşlemleri

Fakültemize Yatay/Dikey Geçiş veya Merkezi Yerleştirmeyle kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları bir başka Yükseköğretim kurumundan alıp başarılı oldukları derslerin transferleri ve muafiyet işlemlerinin yapılabilmesi için, ders transferi ve muafiyet taleplerini eğitim-öğretim dönemi ikinci haftasının sonuna kadar fakülte sekreterliğine matbu dilekçeyle bildirmeleri gerekmektedir.
Bilgi Talep Formu