Geri
AKADEMİK

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Üç Ders Sınavı Başvuru Takvimi

22.02.2021

İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nin  Madde 27-3 (e)  bendi uyarınca Üç ders sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurmamış öğrencilerden; kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini tamamlayan ancak bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek için en fazla üç derse kadar başarısız dersi bulunan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile girme hakkı verilen ve her yarıyıl sonunda, bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden otuz gün içerisinde yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer.

 Başvurular: 22-25 Şubat 2021 tarihleri arası

 Sınav Tarihleri: 04-05 Mart 2021 tarihleri arası

 NOT:

  • Başvurular online olarak MEBİS üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru esnasında e-imzalı resmi transkript eklenmesi zorunludur.
  • Öğrenciler hiç almadıkları derslerden veya devamsızlık nedeniyle başarısız oldukları derslerden Üç ders sınavına giremezler. 

3 Ders Başvuru Formu için tıklayınız.


Bilgi Talep Formu