Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
POLİTİKA YAPIMI VE ANALİZİ3+036
Ders Programı Çarşamba 14:30-15:15 Çarşamba 15:30-16:15 Çarşamba 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans öğrencileri için dizayn edilmiştir. Dersin amacı, politika yapım süreçlerinin, sorunların tanımından uygulanan politikaların etki analizlerini de içerecek bir şekilde öğrencilere anlatılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Politika Nedir? Kamu Politikası nedir? Bir politikayı kamu politikası yapan özellikler nedir? Politika Yapımı ve politika analizi ile ne demek istiyoruz? Neden Kamu politikalarını çalışıyoruz? ,Rasyonel kadın ve erkeği anlamak: Yaptıklarımızı neden yapıyoruz? Grup davranışlarını anlamak.,Rasyonel kadın ve erkeği anlamak: Yaptıklarımızı neden yapıyoruz? Grup davranışlarını anlamak ,Kamu politikalarının doğası ve politika yapım sisteminin elementleri,Politika yapımının kapsamı I: Politika yapımında temel kurumlar ve aktörler,Politika Yapımında teorik yaklaşımlar ve sınıf içi çalışma,Politika Sorunlarının belirlenmesi ve gündem oluşturma,Karar verme ,Sınıf içi çalışma: Türkiye Vaka incelemesi,Politika uygulama ve değerlendirme,Politika Yürütme ve Değerlendirme,Vaka İncelemesi: Irak Anayasası,Vaka incelemesi: Brezilya'da yoksullukla mücadele; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kamu Politikası nedir bilirler ve kamu politikalarının temel özelliklerini anlamış olurlar. 1, 10, 14, 18, 3A, E
Kamu politikalarının doğasını ve amaçlarını anlamış olurlar1, 12, 14, 18, 3A
Politika yapım sürecinin basamaklarını öğrenmiş olurlar. 1, 10, 14, 18, 3A
Politika Yapımının farklı teorik yaklaşımlarını öğrenmiş olurlar ve bu yaklaşımlar arasındaki farklılıkları bilirler. 1, 10, 12, 14, 18A
Politika yapım süreçlerine dahil olan resmi ve gayri resmi aktörlerin kimler olduklarını bilirler.1, 10, 12, 14, 18, 3A, C
Başarılı ve başarısız politikaların neler olduğunu anlarlar, başarılı ve başarısız politika vaka incelemelerini analiz ederler. 1, 10, 12, 14, 18A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Politika Nedir? Kamu Politikası nedir? Bir politikayı kamu politikası yapan özellikler nedir? Politika Yapımı ve politika analizi ile ne demek istiyoruz? Neden Kamu politikalarını çalışıyoruz? Knill, Christopher, and Jale Tosun. Public Policy: A New Introduction. Bölüm 1. Birkland, Thomas A. An Introduction to the Policy Process. Bölüm 1.
2Rasyonel kadın ve erkeği anlamak: Yaptıklarımızı neden yapıyoruz? Grup davranışlarını anlamak.Wheelan, Charles. Introduction to Public Policy. Bölüm 3, 4.
3Rasyonel kadın ve erkeği anlamak: Yaptıklarımızı neden yapıyoruz? Grup davranışlarını anlamak Wheelan, Charles. Introduction to Public Policy. Bölüm 3,4.
4Kamu politikalarının doğası ve politika yapım sisteminin elementleriKnill, Christopher, and Jale Tosun. Public Policy: A New Introduction. Bölüm 2. Birkland, Thomas A. An Introduction to the Policy Process. Bölüm 2.
5Politika yapımının kapsamı I: Politika yapımında temel kurumlar ve aktörlerKnill, Christopher, and Jale Tosun. Public Policy: A New Introduction. bölüm 3. Munger, Michael C. Analyzing Policy: Choices, Conflicts, and Practices. bölüm 2.
6Politika Yapımında teorik yaklaşımlar ve sınıf içi çalışmanill, Christopher, and Jale Tosun. Public Policy: A New Introduction. Bölüm 4.
7Politika Sorunlarının belirlenmesi ve gündem oluşturmaKnill, Christopher, and Jale Tosun. Public Policy: A New Introduction. Bölüm 5. Dunn, William N. Public Policy Analysis: An Introduction. Bölüm 3.
8Karar verme Knill, Christopher, and Jale Tosun. Public Policy: A New Introduction. Chapter 6. Birkland, Thomas A. An Introduction to the Policy Process. Bölüm 8.
9Sınıf içi çalışma: Türkiye Vaka incelemesi
10Politika uygulama ve değerlendirmeKnill, Christopher, and Jale Tosun. Public Policy: A New Introduction. Bölüm 7 & 8. Birkland, Thomas A. An Introduction to the Policy Process. Bölüm 9.
11Politika Yürütme ve DeğerlendirmeKnill, Christopher, and Jale Tosun. Public Policy: A New Introduction. Bölüm 7 & 8. Birkland, Thomas A. An Introduction to the Policy Process. Bölüm 9.
12Vaka İncelemesi: Irak AnayasasıWheelan, Charles. Introduction to Public Policy. Bölüm 14.
13Vaka incelemesi: Brezilya'da yoksullukla mücadeleWheelan, Charles. Introduction to Public Policy. Bölüm 15.
Kaynak
• Birkland, Thomas A. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making (Third edition). New York and London: M. E. Sharpe, 2011. • Knill, Christopher, and Jale Tosun. Public Policy: A New Introduction. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
• Dunn, William N. Public Policy Analysis: An Introduction (Third Edition). New Jersey: Pearson, 2004. • Munger, Michael C. Analyzing Policy: Choices, Conflicts, and Practices. New York: W. W. Norton & Company, 2000. • Wheelan, Charles. Introduction to Public Policy. New York and London: W. W. Norton & Company, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
0
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
0
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
0
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
0
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
0
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
0
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
0
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu