Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI İKTİSAT4+046
Ders Programı Pazartesi 12:45-13:30 Perşembe 13:30-14:15 Perşembe 14:30-15:15 Perşembe 15:30-16:15 Cuma 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin birincil amacı, iktisat teorisinin araçlarını uluslararası ekonomiyi, özellikle ticaret ve finansı anlamak için kullanma becerisini geliştirmektir. Dış ticaret analizinde mikroekonomik kavram ve araçlarını yoğun biçimde kullanmanın yanında uluslararası ticaretin tarihsel gelişimi ve teorik arka planına hakim olmak dersin önemli kazanımlarından olacaktır. Dış ticaret politikası ve piyasalara dair tartışmaları, ticaretin kaynakları ve büyüme üzerindeki etkilerine ilave olarak imalat sanayi ve üretim ile olan ilişkilerine dair kavrayış sağlanması da dersin amaçları arasındadır. Uluslararası finans düzeni çerçevesinde döviz kuru piyasaları, politikalar ve gelişmekte olan ülkelere özel bir tartışma ile etkilerinin incelenmesi yine ders amaçlarındandır. Son olarak, ulusların düşüşü ve nasıl başardıkları üzerine geniş bir açıdan tartışmanın kazandırdığı yetkinlik ve analitik düşünme becerisi de amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ulusararası Ekonomi ve Dünya Ticaretine Giriş,Dış Ticaret Teorisinin Kökenleri: Tarihsel Gelişim ve Mukayeseli Üstünlüklerin Mikro Analizi,Mukayeseli Üstünlüklerin Kaynakları: Faktör Donatımı, Teknoloji, Sanayi ve Ticaret Politikaları,Tarifeler ve Etkilerinin Mukayeseli Analizi / Tarife Dışı Ticaret Engellemeleri: İşleyiş ve Regülasyon,Ticaret Savaşları, Makro Politikalar ve Uluslararası Ekonomik Düzen,Dış Ticaret Düzenlemeleri, Politikalar ve Sınai Kalkınma / Gelişmekte Olan Ülkeler için Dış Ticaret Politikaları,Bölgesel Ticaret Anlaşmaları / Karşılıklı (İkili) ve Çok Uluslu Yatırımlar,Ödemeler Dengesine Giriş,Döviz Piyasalarının İşleyişi ve Kurların Oluşumu,Otomatik ve Müdahaleci Ödemeler Dengesi Düzeltmeleri,Döviz Kuru Rejimleri, Kur Politikaları ve Krizlere Hızlı Bir Bakış,Açık Piyasa Makroekonomileri ve Politikalar,Uluslararası Rezervler, Politika Koordinasyonu ve Uluslararası Kurumların Rolü,"Ulusların Düşüşü" ve "Uluslar Nasıl Başarılı Olur" üzerine bir tartışma; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Uluslararası iktisadın işleyişini kavramak için beceriler edinebilecektir.1, 12, 2, 3A, E
Dış ticaret teorisinin kökenleri ve kaynakları konusunda bilgi sahibi olacaktır.1, 12, 2, 3A, E
Dış ticaret politikaları, büyümeye etkileri, dış ticaretin önündeki engeller ve ticaret savaşları konularını tartışabilir.1, 12, 2, 3A, E
Uluslararası finansın işleyişi ve kurumlarına dair temel kavrayışı kazanacaktır.1, 12, 2, 3A, E
Döviz piyasaları, kurların oluşumu, kur politikaları ve krizleri konularını yorumlama becerisi edinecektir.1, 12, 2, 3A, E
Uluslararası ekonomik düzen, kurumlar ve politika koordinasyonunu anlar.1, 12, 2, 3A, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ulusararası Ekonomi ve Dünya Ticaretine Giriş
2Dış Ticaret Teorisinin Kökenleri: Tarihsel Gelişim ve Mukayeseli Üstünlüklerin Mikro Analizi
3Mukayeseli Üstünlüklerin Kaynakları: Faktör Donatımı, Teknoloji, Sanayi ve Ticaret Politikaları
4Tarifeler ve Etkilerinin Mukayeseli Analizi / Tarife Dışı Ticaret Engellemeleri: İşleyiş ve Regülasyon
5Ticaret Savaşları, Makro Politikalar ve Uluslararası Ekonomik Düzen
6Dış Ticaret Düzenlemeleri, Politikalar ve Sınai Kalkınma / Gelişmekte Olan Ülkeler için Dış Ticaret Politikaları
7Bölgesel Ticaret Anlaşmaları / Karşılıklı (İkili) ve Çok Uluslu Yatırımlar
8Ödemeler Dengesine Giriş
9Döviz Piyasalarının İşleyişi ve Kurların Oluşumu
10Otomatik ve Müdahaleci Ödemeler Dengesi Düzeltmeleri
11Döviz Kuru Rejimleri, Kur Politikaları ve Krizlere Hızlı Bir Bakış
12Açık Piyasa Makroekonomileri ve Politikalar
13Uluslararası Rezervler, Politika Koordinasyonu ve Uluslararası Kurumların Rolü
14"Ulusların Düşüşü" ve "Uluslar Nasıl Başarılı Olur" üzerine bir tartışma
Kaynak
Krugman et al, International Economics, Pearson 10th Edition, 2015.
Robert Carbaugh, International Economics, 16th Edition, Cengage, 2018. Robert Gilpin, International Political Economy, Princeton University Press, 2001. Jeffry A. Frieden, Currency Politics, Princeton University Press, 2015. Daron Acemoglu, Why Nations Fail, Crown Publishing, 2013. Murat A. Yülek, How Nations Succeed, Springer, 2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
0
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
0
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
0
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
0
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu