Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI HUKUK3+036
Ders Programı Pazartesi 14:30-15:15 Pazartesi 15:30-16:15 Pazartesi 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Yusuf AKSAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıUluslararası Hukukun temel kavramlarının, kaynaklarının, kurum ve uygulamalarının öğretilmesi, teorik temelli bilgiler ışığında güncel sorunların analizi yeteneğinin temel düzeyde kazandırılması.
Dersin İçeriğiBu ders; Uluslararası Hukukun Gelişimi ve Temel Özellikleri,Uluslararası Hukukun Kaynakları,Uluslararası Hukuk–İç Hukuk İlişkisi,Uluslararası Hukukta Kişi Kavramı (Devletler, Devlet Niteliği Taşımayan İnsan Toplulukları, Uluslararası Teşkilatlar, Bireyler) ve Tanıma,Devletin Egemenliğine Yönelik Sınırlandırmalar (Devlet Dokunulmazlığı-Diplomasi ve Konsolosluk Dokunulmazlığı),Uluslararası Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları,Kuvvet Kullanma Yasağı ve BM Sistemi,Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi ve İlgili Hukuki Düzenlemeler,İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması,Silahlı Çatışmalar Hukuku (Silahlı Çatışma Türleri ve Tabi Oldukları Hukuki Düzenlemeler),Uluslararası İnsancıl Hukuk,Uluslararası Ceza Hukuku,Uluslararası hukukta sorumluluk,Tartışma ve Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;1, 10
1.Uluslararası Hukukun temel kavramlarını değerlendirebilecektir.1, 10, 12
1.1. Uluslararası hukukun ilkelerini açıklar.1, 10, 12
1.2. Uluslararası hukukun kaynaklarını tanır.1, 10, 12
1.3. Uluslararası hukuk-iç hukuk ilişkisi saptar.1, 10, 12
2. Birleşmiş Milletlerin temel yapısını değerlendirebilecektir.1, 2
2.1. BM Andlaşması'nı tanır.1, 10, 2
2.2. BM Genel Kurulunu tanır.1, 10, 2
2.3. BM Güvenlik Konseyini tanır.1, 10, 2
3. Temel bilgiler ve güncel değerlendirmeler ışığında güncel sorunları değerlendirebilecektir.10, 12, 2
3.1. Deniz alanlarının hukuki rejimini açıklar.1, 10, 12
3.2. Uluslararası ceza hukukunu tanır.1, 10
3.3. Uluslararası insancıl hukuku tanır.1, 10, 12
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Uluslararası Hukukun Gelişimi ve Temel ÖzellikleriDerse katılım
2Uluslararası Hukukun KaynaklarıHaftalık olarak verilen okumaları yapma
3Uluslararası Hukuk–İç Hukuk İlişkisiHaftalık olarak verilen okumaları yapma
4Uluslararası Hukukta Kişi Kavramı (Devletler, Devlet Niteliği Taşımayan İnsan Toplulukları, Uluslararası Teşkilatlar, Bireyler) ve TanımaHaftalık olarak verilen okumaları yapma
5Devletin Egemenliğine Yönelik Sınırlandırmalar (Devlet Dokunulmazlığı-Diplomasi ve Konsolosluk Dokunulmazlığı)Haftalık olarak verilen okumaları yapma
6Uluslararası Uyuşmazlıklar ve Çözüm YollarıHaftalık olarak verilen okumaları yapma
7Kuvvet Kullanma Yasağı ve BM SistemiHaftalık olarak verilen okumaları yapma
8Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi ve İlgili Hukuki DüzenlemelerHaftalık olarak verilen okumaları yapma
9İnsan Haklarının Uluslararası Alanda KorunmasıHaftalık olarak verilen okumaları yapma
10Silahlı Çatışmalar Hukuku (Silahlı Çatışma Türleri ve Tabi Oldukları Hukuki Düzenlemeler)Haftalık olarak verilen okumaları yapma
11Uluslararası İnsancıl HukukHaftalık olarak verilen okumaları yapma
12Uluslararası Ceza HukukuHaftalık olarak verilen okumaları yapma
13Uluslararası hukukta sorumluluk Haftalık olarak verilen okumaları yapma
14Tartışma ve Genel TekrarDerse katılım
Kaynak
Ders notu verilmeyecektir.
Martin Dixon, Textbook on International Law, Seventh Edition, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
0
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
0
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
0
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
0
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
0
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
0
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu