Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK İDARİ TARİHİ3+036
Ders Programı Perşembe 13:30-14:15 Perşembe 14:30-15:15 Perşembe 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türk Devletleri İdare Tarihi hakkında öğrenciye bir panaroma ve genel bir perspektif vermek
Dersin İçeriğiBu ders; Türk İdarî Tarihine Giriş,

,Devlet

,Devlet Başkanı I (Osmanlı Öncesi ve Sonrası)

,Devlet Başkanı II (Osmanlı Padişahları)

,Türk İdare Tarihi Terminolojisi

,
Hükümet

,Divan-ı Humayun Üyeleri ve Kalemleri

,Cumhuriyet Döneminde Hükumet
Government in the Republican Period
,Türk Devletlerinde Bürokrasi

,Türk Devletlerinde Diplomasi

,Türk Devletlerinde Yargı Teşkilatı Tarihi,Türk Devletlerinde Eyalet İdaresi,Osmanlı ve Cumhuriyet oönemleri Bürokrat ve Diplomatları,Yönetimde Islahat Hareketleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci Türk Devlet Teşkilatı ve Yönetim Tarihi hakkında mukayeseli bilgi sahibi olacak1, 2, 3C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Türk İdarî Tarihine Giriş,

Okumalar
2Devlet

Okumalar
3Devlet Başkanı I (Osmanlı Öncesi ve Sonrası)

Okumalar
4Devlet Başkanı II (Osmanlı Padişahları)

Okumalar
5Türk İdare Tarihi Terminolojisi

Okumalar
6
Hükümet

Okumalar
7Divan-ı Humayun Üyeleri ve Kalemleri

Okumalar
8Cumhuriyet Döneminde Hükumet
Government in the Republican Period
Okumalar
9Türk Devletlerinde Bürokrasi

Okumalar
10Türk Devletlerinde Diplomasi

Okumalar
11Türk Devletlerinde Yargı Teşkilatı TarihiOkumalar
12Türk Devletlerinde Eyalet İdaresiOkumalar
13Osmanlı ve Cumhuriyet oönemleri Bürokrat ve Diplomatları
14Yönetimde Islahat HareketleriOkumalar
Kaynak
Mehmet İpşirli, Ottoman State Organization, İstanbul 2011
Konu üzerine yazılmış makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
0
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
0
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
0
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
0
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
0
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
0
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
0
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu