Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNOVASYON, GİRİŞİMCİLİK VE POLİTİKA3+036
Ders Programı Pazartesi 17:30-18:15 Pazartesi 18:30-19:15 Pazartesi 19:30-20:15 Salı 17:30-18:15 Salı 18:30-19:15 Salı 19:30-20:15 Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45 Çarşamba 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıUuslararası İlişklier disiplini, sosyal bilimler ailesinin bir parçasıdır ve çok geniş bir alana yayılmıştır. Uİ disiplininin temel odak noktası şu şekildedir: • Küresel ölçekte siyasi gücün mahiyeti ve icrası • Çatışma ve savaşların çıkış sebepleri • Devletler arasında var olan rekabet ve husumetin siyasi güç ile ilişkisi • Devlet ve devletdışı aktörlerin küresel siyasetteki konumları Yukarıdaki odak noktalarından hareketle, bu dersin tasarımı şu şekilde yapılmıştır: küresel üretim süreci, firmaların girişimcilik ve inovasyon çabaları, Küresel politik ekonomi içinde girişimcilik ve inovasyonun rolü. Bu derste öğrencilerin inovasyon (siyasi veya ekonomik) ve girişimcilik uygulamaları ile beraber genel yapısal ve pratik gerçeklikleri idrak etmesi amaçlanır. Bazı inovasyon girişimleri başarı ile sonuçlanırken diğer bazıları ya fikir aşamasında ya da sürecin belli bir noktasında kaybolur. Başarıyı getiren faktörler süreç boyunca takip edilmeli ve sebepleri idrak edilmelidir. Bu dersin temel amacı yenilikçi uygulamalar ve girişimcilik kapasitesi doğrultusunda ülkelerin küresel politik ekonomi sürecinde ne şekilde daha avantajlı bir konum edindiğine dair fikir verebilmektir. Bu bağlamda öğrencilere yoğun okuma veya ders anlatma şeklinde değil gerçek hayatın içinde küçük pratikler ile yenilikçi uygulamalar ve girişimcilik kapasitesi sayesinde ülkelerin kalkınma hamlelerinde nasıl başarılı olabileceğine dair fikir verebilmek esas alınmıştır.
Dersin İçeriğiBu ders; İnovasyon ve Girişimcilik Konularına Giriş,Yenilikçilik ve Girişimcilik Hakkında Tarihi Perspektif,İnovasyon ve Girişimcilik İçin Kamu Yönetimi ve Yönetişim Politikaları,Uluslararası Politik Ekonomi Bağlamında Yenilikçilik ve Girişimcilik,Bilgi Toplumu ve Milli Eğitim Sistemi,Kampüs Dışı Saha Çalışması-1,Kampüs Dışı Saha Çalışması-2,Kampüs Dışı Saha Çalışması-3,Kampüs Dışı Saha Çalışması-4,Kampüs Dışı Saha Çalışması-5,Proje Sunumları-1,Proje Sunumları-2,Proje Sunumları-3,Proje Sunumları-4; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1, 10, 16, 18, 21D, F
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 21: Video
Ölçme Yöntemleri:D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İnovasyon ve Girişimcilik Konularına Giriş
2Yenilikçilik ve Girişimcilik Hakkında Tarihi Perspektif
3İnovasyon ve Girişimcilik İçin Kamu Yönetimi ve Yönetişim Politikaları
4Uluslararası Politik Ekonomi Bağlamında Yenilikçilik ve Girişimcilik
5Bilgi Toplumu ve Milli Eğitim Sistemi
6Kampüs Dışı Saha Çalışması-1
7Kampüs Dışı Saha Çalışması-2
8Kampüs Dışı Saha Çalışması-3
9Kampüs Dışı Saha Çalışması-4
10Kampüs Dışı Saha Çalışması-5
11Proje Sunumları-1
12Proje Sunumları-2
13Proje Sunumları-3
14Proje Sunumları-4
Kaynak
1-) James Liang. 2018. The Demographics of Innovation, UK: Wiley-Blackwell Publications. 2-) John R. Bessant & Joe Tidd. 2015. Innovation and Entrepreneurship, 3rd Edition, UK: Wiley-Blackwell Publications.
Günlük gazete ve dergiler. İnternet kaynakları, Eğitici videolar, Vaka çalışmaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
0
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
0
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
0
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
0
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu