Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI GÖÇ3+036
Ders Programı Salı 14:30-15:15 Salı 15:30-16:15 Salı 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders güncel insan hareketliliğinin nedenlerini ve sonuçlarını inceler. Ders, öğrencileri göç çalışmalarını, güncel göç akışlarını ve devletlerin göçü düzenleme çabalarını tanıtır. Ders, öğrencileri göçe dair temel terimlerle, temel sözleşmelerle, bölgesel ve küresel organizasyonlarla tanıştırır.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Giriş,
Göçün Nedenleri - İnsanlar neden göç eder?,Göç: Dönüştürücü Bir Güç,Çağdaş Göç Kalıpları,Türkiye'nin Göç Dinamikleri,Devlet ve Uluslararası Göç: Kontrol Arayış,Devletler sınırlarını kontrol edebilir mi? Yetkisiz Göç
,Devlet - Diaspora İlişkileri,Mülteciler, Uluslararası. Mülteci Rejimi ve Mülteci Krizi,Kamu Göçü Görüşü,
Saha çalışmalarında bulguların tartışılması,Göçün Güvenlikleştirilmesi,Özetleme, final kağıtları ile ilgili sorular; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse GirişInternational Organization for Migration, Key Migration Terms: http://www.iom.int/key- migration-terms Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/ UN International Migration Report 2017: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/ MigrationReport2017_Highlights.pdf Top 10 Migration Issues of 2017 https://www.migrationpolicy.org/programs/migration-information-source/top-10-migration-issues- 2017
2
Göçün Nedenleri - İnsanlar neden göç eder?
Castles, Chp. 2 Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. Population and development review, 431-466.
3Göç: Dönüştürücü Bir GüçCastles, Chp. 3
4Çağdaş Göç KalıplarıCastles, Chps. 4, 5, 6, 7, and 8.
5Türkiye'nin Göç DinamikleriA. İçduygu, S. Erder and Ö. F. Gençkaya (editörler), Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923- 2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-ötesi Dönüşümlere, TÜBİTAK 1001_106K291 Projesi Raporu. İçduygu, A., & Kirişci, K. (Eds.). (2009). Land of diverse migrations: Challenges of emigration and immigration in Turkey (Vol. 10). Istanbul Bilgi University Press. Introduction and Conclusion
6Devlet ve Uluslararası Göç: Kontrol ArayışCastles, Chp. 5 John Torpey, “Coming and Going: On the State Monopolization of the Legitimate ‘Means of Movement’,” Sociological Theory Vol. 16, No. 3 (1998): pp. 239-259 Freeman, Gary. 2006. “National Models, Policy Types and the Politics of Immigration in Liberal Democracies.” West European Politics 29(2): 227-247* İçduygu, A., & Aksel, D. B. (2013). Turkish Migration Policies: A Critical Historical Retrospective. Perceptions: Journal of International Affairs, 18(3), 167-190.
7Devletler sınırlarını kontrol edebilir mi? Yetkisiz Göç
Alan Gamlen, “Diaspora Engagement Policies: What Are They, and What Kind of States Use Them?,” University of Oxford Centre on Migration, Policy and Society Working Paper 32 (2006): https://www.compas.ox.ac.uk/2006/wp-2006-032- gamlen_diaspora_engagement_policies/; Aksel, D. B. (2014). Kins, distant workers, diasporas: constructing Turkey's transnational members abroad. Turkish Studies, 15(2), 195-219.
8Devlet - Diaspora İlişkileriAlan Gamlen, “Diaspora Engagement Policies: What Are They, and What Kind of States Use Them?,” University of Oxford Centre on Migration, Policy and Society Working Paper 32 (2006): https://www.compas.ox.ac.uk/2006/wp-2006-032- gamlen_diaspora_engagement_policies/; Aksel, D. B. (2014). Kins, distant workers, diasporas: constructing Turkey's transnational members abroad. Turkish Studies, 15(2), 195-219.
9Mülteciler, Uluslararası. Mülteci Rejimi ve Mülteci KriziUN 1951 Refugee Convention: http://www.unhcr.org/3b66c2aa10 Jaeger, G. (2001). On the history of the international protection of refugees. International Review of the Red Cross, 83(843), 727-738. EU’s response to Syrian refugee crisis: Genç, H. D., & Öner, N. A. Ş. (2019). Why not Activated? The Temporary Protection Directive and the Mystery of Temporary Protection in the European Union. International Journal of Political Science and Urban Studies, 7(1), 1-18. On Syrians’ in Turkey: Öner, N. A. Ş., & Genç, D. (2015). Vulnerability leading to mobility: Syrians’ exodus from Turkey. Migration Letters, 12 (3), 251-262. Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye'deki Suriyeliler: toplumsal kabul ve uyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
10Kamu Göçü GörüşüUN 1951 Refugee Convention: http://www.unhcr.org/3b66c2aa10 Jaeger, G. (2001). On the history of the international protection of refugees. International Review of the Red Cross, 83(843), 727-738. EU’s response to Syrian refugee crisis: Genç, H. D., & Öner, N. A. Ş. (2019). Why not Activated? The Temporary Protection Directive and the Mystery of Temporary Protection in the European Union. International Journal of Political Science and Urban Studies, 7(1), 1-18. On Syrians’ in Turkey: Öner, N. A. Ş., & Genç, D. (2015). Vulnerability leading to mobility: Syrians’ exodus from Turkey. Migration Letters, 12 (3), 251-262. Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye'deki Suriyeliler: toplumsal kabul ve uyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
11
Saha çalışmalarında bulguların tartışılması
12Göçün GüvenlikleştirilmesiJef Huysmans, “The European Union and the Securitization of Migration,” Journal of Common Market Studies Vol. 38, No. 5 (2000): pp. 751-777. Christina Boswell, “Migration Control in Europe After 9/11: Explaining the Absence of Securitization,” Journal of Common Market Studies Vol. 45, No. 3 (2007): pp. 589-610.
13Özetleme, final kağıtları ile ilgili sorular
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
0
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
0
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
0
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
0
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu