Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3+035
Ders Programı Perşembe 14:30-15:15 Perşembe 15:30-16:15 Perşembe 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Zeliha Aslı ELİTSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı iki yönlüdür: 1) Sosyolojik açıdan, öğrencilerin toplumun karşılaştığı sosyal konular ve problemler hakkında eleştirel düşünmelerini, sosyal farklılıkların nedenlerini, sosyal dünyanın düşünme, hissetme ve hareket etme şeklimizi nasıl etkilediğini ve dolayısıyla bireyleri daha iyi anlamalarını sağlamak. . 2) Sosyal psikoloji açısından öğrencilerin kişilik, değerler ve zihnin sosyal yapı ve kültürle olan ilişkisini anlamalarını ve bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının toplum tarafından nasıl etkilendiğini görmelerini sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyoloji nedir? Sosyolojik Perspektif, Sosyolojik İmgelem,Sosyolojik düşüncenin, kuramların ve kuramsal yaklaşımların gelişimi (A. Comte),İlk Kuramcılar (E. Durkheim),İlk Kuramcılar (K. Marx),İlk Kuramcılar (M. Weber),Modern Teorik Yaklaşımlar - Sosyolojide Teorik Düşünce ,Sosyolojik Sorular (Neden ve Etki İlişkisi),Bir Farklı Sosyolojik Teori (Post-Modernizm, M. Foucault),Dört Çağdaş Sosyolog (J. Habermas, U. Beck),M.Castels, A. Giddens,Kişi ve Sosyal Durum,Sosyal Davranış: Başkalarıyla Etkileşim ,Sosyal Biliş: Başkaları Hakkında Düşünme ve Öğrenme - Sosyal Etki: Kendimiz ve Başkaları Hakkındaki Duygular,Sosyal Durum - Güçlü Sosyal Etki ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Toplumun temel sosyal süreçlerini, sosyal kurumları ve sosyal davranış kalıplarını tanımlar. 1, 2, 3A, C
Sosyal süreçlerin, sosyal kurumların ve sosyal etkileşimlerin yaşamlarındaki rolünü objektif olarak yorumlar.1, 2, 3A, C
Bir durumla ilgili sosyal gerçekler ve olaylara ilişkin görüş sağlar ve alternatifler sunar. 1, 2, 3A, C
Düşüncelerin, duyguların ve davranışların meydana geldiği koşulları ve bu değişkenlerin sosyal etkileşimleri nasıl etkilediğini yorumlar. 1, 2, 3A, C
Sosyal hiyerarşilerin ve sosyal gücün günlük yaşamdaki ilişkisini sorgular. 1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyoloji nedir? Sosyolojik Perspektif, Sosyolojik İmgelemDers kitabı
2Sosyolojik düşüncenin, kuramların ve kuramsal yaklaşımların gelişimi (A. Comte)Ders kitabı
3İlk Kuramcılar (E. Durkheim)Ders kitabı
4İlk Kuramcılar (K. Marx)Ders kitabı
5İlk Kuramcılar (M. Weber)Ders kitabı
6Modern Teorik Yaklaşımlar - Sosyolojide Teorik Düşünce Ders kitabı
7Sosyolojik Sorular (Neden ve Etki İlişkisi)Ders kitabı
8Bir Farklı Sosyolojik Teori (Post-Modernizm, M. Foucault)Ders kitabı
9Dört Çağdaş Sosyolog (J. Habermas, U. Beck)Ders kitabı
10M.Castels, A. GiddensDers kitabı
11Kişi ve Sosyal DurumDers kitabı
12Sosyal Davranış: Başkalarıyla Etkileşim Ders kitabı
13Sosyal Biliş: Başkaları Hakkında Düşünme ve Öğrenme - Sosyal Etki: Kendimiz ve Başkaları Hakkındaki DuygularDers kitabı
14Sosyal Durum - Güçlü Sosyal Etki Ders kitabı
Kaynak
Anthony Giddens, Sociology
Charles Stangor, Principles Of Social Psychology

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
0
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
0
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
0
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
0
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
0
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu