Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ3+036
Ders Programı Çarşamba 15:30-16:15 Çarşamba 16:30-17:15 Çarşamba 17:30-18:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Sema AKBOĞA DEMİR
Dersi VerenlerDoç.Dr. Göklem TEKDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere sosyal psikolojinin temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları ile ilgili bilgileri aktarmaktır. Kuramsal bilginin yanı sıra öğrencilerin günlük yaşam olayları karşısında duygu, düşünce ve davranışlarının başkalarının varlığında nasıl etkilendiğini bilimsel olarak incelemeyi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Genel Tanıtımı,Sosyal Psikoloji'ye Giriş,Sosyal Biliş: Sosyal Dünya Üzerine Düşünme Biçimlerimiz,Sosyal Algı: Başka İnsanları Nasıl Anlıyoruz?,Benlik: Kendimizi Sosyal Bağlam İçinde Anlamak,Tutum ve Davranış - 1,Tutum ve Davranış - 2,Uyma ve İtaat: Davranışları Etkileme,Grup Süreçleri: Sosyal Gruplarda Etki,Kişilerarası Çekim: İlk İzlenimden Yakın İlişkilere,Toplum Yanlısı Davranışlar: Neden Yardım Ederiz?,Saldırganlık: Neden Başkalarının Canını Yakarız?,Önyargı,Sosyal Psikoloji ve Sürdürülebilir Gelecek; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sosyal psikolojinin temel kavramlarını ve araştırma konularını açıklayabilecektir.1, 12, 2, 3, 4A
2. Sosyal psikolojide kullanılan kavramları günlük yaşam olayları ile ilişkilendirebilecektir.1, 12, 2, 3, 4A
3. Sosyal biliş kavramını ve sosyal dünya üzerine düşünme biçimlerimizi açıklayabilecektir.1, 12, 2, 3, 4A
4. Benlik ve kültür arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.1, 12, 2, 3, 4A
5. Tutum ve davranış arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.1, 12, 2, 3, 4A
6. Uyma ve itaat kavramlarının birey üzerindeki etkisini ifade edebilecektir.1, 12, 2, 3, 4A
7. Grup süreçlerine ilişkin farklı dinamikleri açıklayabilecektir.1, 12, 2, 3, 4A
8. Kişilerarası çekim sürecine ilişkin kavram ve açıklamaları ifade edebilecektir.1, 12, 2, 3, 4A
9. Farklı kuramsal bakış açılarının yardım etme davranışını nasıl açıkladığını tanımlayabilecektir.1, 12, 2, 3, 4A
10. Saldırganlığın, önyargının ve ayrımcılığın kökenlerini açıklayabilecektir.1, 12, 2, 3, 4A
11. Gruplar arası çatışmanın nedenleri ve bu çatışmaların çözümünü tanımlayabilecektir.1, 12, 2, 3, 4A
12. Sosyal psikolojinin farklı disiplinler ile olan ilişkilerini açıklayabilecektir.1, 12, 2, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Genel Tanıtımı
2Sosyal Psikoloji'ye GirişAronson ve ark. (2010), B1
3Sosyal Biliş: Sosyal Dünya Üzerine Düşünme BiçimlerimizAronson ve ark. (2010), B3
4Sosyal Algı: Başka İnsanları Nasıl Anlıyoruz?Aronson ve ark. (2010), B4
5Benlik: Kendimizi Sosyal Bağlam İçinde AnlamakAronson ve ark. (2010), B5
6Tutum ve Davranış - 1Aronson ve ark. (2010), B7
7Tutum ve Davranış - 2Aronson ve ark. (2010), B7
8Uyma ve İtaat: Davranışları EtkilemeAronson ve ark. (2010), B8
9Grup Süreçleri: Sosyal Gruplarda EtkiAronson ve ark. (2010), B9
10Kişilerarası Çekim: İlk İzlenimden Yakın İlişkilereAronson ve ark. (2010), B10
11Toplum Yanlısı Davranışlar: Neden Yardım Ederiz?Aronson ve ark. (2010), B11
12Saldırganlık: Neden Başkalarının Canını Yakarız?Aronson ve ark. (2010), B12
13ÖnyargıAronson ve ark. (2010), B13
14Sosyal Psikoloji ve Sürdürülebilir GelecekAronson ve ark. (2010), B16
Kaynak
Aronson, E.,Wilson, T.D., Akert, R.M. (2010). Sosyal psikoloji. (O. Gündüz, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yayınevi.
Myers, D. G. (2012). Social psychology. (S. Akfırat, Çev.). New York: McGraw Hill. Smith, J.R.& Haslam, S.A. (2012). Social psychology: Revisiting the classic studies. (Ç. Çoker, G. Tekdemir Yurtdaş, S. Cesur, Çev.). London: Sage Publications. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi. Myers, D. G. (2012). Social psychology. (S. Akfırat, Çev.). New York: McGraw Hill. Smith, J.R.& Haslam, S.A. (2012). Social psychology: Revisiting the classic studies. (Ç. Çoker, G. Tekdemir Yurtdaş, S. Cesur, Çev.). London: Sage Publications. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
0
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
0
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
0
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
0
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
0
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
0
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
0
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu