Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI İLİŞ. AKADEMİK OKUMA VE YAZMA3+033
Ders Programı Salı 09:00-09:45 Salı 10:00-10:45 Salı 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve ATEŞ EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİngilizce akademik metinleri okumak ve değerlendirmek ve yazmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Akademik okuma ve yazmaya giriş,Eleştirel okuma ve yorumlama,Argümanlar ve tez cümleleri,Akademik metin yapısı, Literatür taraması,Taslak hazırlama,Özet (abstrakt) yazma,Paragraflar ve geçişler,Giriş ve sonuç bölümlerini yazma,Alıntı yapma ve özetleme,Atıf ve bibliografya hazırlama,İntihalden kaçınma,Revizyon,Edit etme/düzeltme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1) Uluslararası İlişkilere dair temel terimleri anlayabilecekler1, 12, 14, 19A, C
2) Uluslararası İlişkiler alanındaki temel tartışma konularını bilecek ve tartışabilecekler1, 12, 19A, C
3) Uluslararası Örgütleri açıklayabilecekler1, 14A, C
4) Güç boşluğu, güç dengesi, terör, ulu-devlet gibi kavramlara dair tartışmaları okumuş olacaklar1, 14, 3A, B
5) Bazı güncel uluslararası ilişkiler konularını detaylı bir şekilde tartışabilecekler: Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı, Suriye'deki iç savaş, ve Suriyeli mülteci krizi gibi.1, 12, 14, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Akademik okuma ve yazmaya girişDerse katılım
2Eleştirel okuma ve yorumlama
3Argümanlar ve tez cümleleri
4Akademik metin yapısı
5 Literatür taraması
6Taslak hazırlama
7Özet (abstrakt) yazma
8Paragraflar ve geçişler
9Giriş ve sonuç bölümlerini yazma
10Alıntı yapma ve özetleme
11Atıf ve bibliografya hazırlama
12İntihalden kaçınma
13Revizyon
14Edit etme/düzeltme
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları, Derse ait okuma listesi ve derste dağıtılacak materyal.
Harris, Joseph. 2006. Rewriting: How To Do Things With Texts. First Edition. Utah State University Press. Graff, Gerald, and Cathy Birkenstein. 2009. "They Say / I Say": The Moves That Matter in Academic Writing. Second Edition. W. W. Norton & Company. Bullock, Richard, and Weinberg, Francine. 2011. The Little Seagull Handbook. Spiral Bound Edition. W. W. Norton & Company

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
0
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
0
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
0
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
0
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
0
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu