Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı, Siyaset Bilimi, Yönetim, Kamu Politikası ve Kamu Hukuku alanlarında temel kavramları, kuramları, ilkeleri, yöntemi ve teknikleri, toplumsal sorunları algılama, anlama ve çözümlemede kullanabilme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PPA1145960 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İngilizce 3 5
PPA1151240 İLERİ İNGİLİZCE I İngilizce 3 5
PPA1172070 YÖNETİM VE ORGANİZASYON İngilizce 3 5
PPA1172290 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I İngilizce 3 6
PPA1123560 SOSYOLOJİYE GİRİŞ İngilizce 3 5
ATA1110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PPA1242380 ANAYASA HUKUKU İngilizce 3 5
PPA1272080 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI İngilizce 3 5
PPA1251230 KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ İngilizce 3 5
PPA1251250 İLERİ İNGİLİZCE II İngilizce 3 5
PPA1272310 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II İngilizce 3 6
ATA1210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PPA2148670 MİKROEKONOMİ İngilizce 3 5
PPA2149730 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İngilizce 3 5
PPA2110656 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I İngilizce 3 6
PPA2110657 TÜRKİYE ANAYASA HUKUKU İngilizce 3 5
PPA2110658 İDARE HUKUKU I İngilizce 3 5
PPA2110659 ÜNİVERSİTE VE YAŞAM BECERİLERİ İngilizce 3 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PPA2210661 İDARE HUKUKU II İngilizce 3 5
PPA2210662 TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ İngilizce 3 5
PPA2210663 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II İngilizce 3 6
PPA2210664 MAKROEKONOMİ İngilizce 3 5
PPA2210665 İSTATİSTİK İngilizce 3 5
PPA2210666 TÜRKİYE İDARİ SİSTEMİ İngilizce 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PPA3172260 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET İngilizce 3 6
PPA3112116 TÜRKİYE SİYASİ HAYATI I İngilizce 3 6
PPA3112117 DÜNYA TARİHİ İngilizce 3 6
PPA3112118 SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ İngilizce 3 6
PPA3112119 BÜROKRASİ İngilizce 3 6
PPA3112121 MODERN SİYASİ DÜŞÜNCELER İngilizce 3 6
PPA3112217 ORTADOĞU'DA SİYASET İngilizce 3 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PPA3212122 SİYASET SOSYOLOJİSİ İngilizce 3 6
PPA3212123 TÜRKİYE SİYASİ HAYATI II İngilizce 3 6
PPA3212124 YEREL YÖNETİMLER İngilizce 3 6
PPA3212125 ETİK İngilizce 3 6
PPA3212126 KENTLEŞME VE ÇEVRE POLİTİKALARI İngilizce 3 6
PPA3212127 AKADEMİK YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ İngilizce 3 6
PPA3212128 TÜRKİYE SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ İngilizce 3 6
PPA3212806 KAMU YÖNETİMİNDE PRATİK ÇALIŞMALAR İngilizce 3 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PPA4113293 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YÖNETİMİ İngilizce 3 6
PPA4113294 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ İngilizce 3 6
PPA4113295 SİYASET FELSEFESİ İngilizce 3 6
PPA4113296 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU İngilizce 3 6
PPA4113297 POLİTİK EKONOMİNİN TEMELLERİ İngilizce 3 6
PPA4113298 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR İngilizce 3 6
PPA4113302 KAMU HUKUKUNDA PRATİK ÇALIŞMALAR İngilizce 3 6
PPA4113303 MEDENİ HUKUK İngilizce 3 6
PPA4113299 STAJ İngilizce - 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PPA4213319 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UYGULAMALARI İngilizce 3 6
PPA4213322 SİYASAL İLETİŞİM İngilizce 3 6
PPA4213301 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İngilizce 3 6
PPA4213789 ABD'DE SİYASET VE TOPLUM İngilizce 3 6
PPA4213791 GLOBAL TOPLUM VE İNSAN HAKLARI İngilizce 3 6
PPA4213792 TEORİ VE PRATİKTE AVRUPA HUKUKU İngilizce 3 6
PPA4213794 AB VE TÜRKİYE İngilizce 3 6
PPA4213795 SİYASAL PARTİLER İngilizce 3 6
PPA4213796 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ İngilizce 3 6
PPA4213797 KAMU MALİYESİ İngilizce 3 6
PPA4213799 TÜRKİYE EKONOMİSİ İngilizce 3 6
PPA4213801 BORÇLAR HUKUKU İngilizce 3 6
PPA4213299 STAJ İngilizce - 6

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin araştırma ve uygulamaya yönelik alanlarının temel kavramlarını ve bu alanın temel kuramlarını bilir.
Siyaset, siyasal sistem, anayasa, kamu yönetimi ile ilgili olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir; bu alanda yaşanan gelişme ve sorunların nedenlerini kavrar, çözüm getirebilir ve sistematik düşünebilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve siyasal parti örgütlerinde, teşkilatlanma, stratejik planlama, politika tasarımı, proje üretme, denetim, karar alma, uygulama ve performans değerlendirme süreçlerinde görev alabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında sosyal ve doğal sistemlerden kaynaklanan karmaşıklıklarla, olgu ve değerlere ilişkin belirsizliklerle baş edebilir.
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekibin parçası olarak etkinliklerde bulunur, plan ve program yaparak etkinlikleri yönetebilir; akademik araştırma yapabilir.

Öğrenme Yetkinliği

Çalıştığı alanda veri toplar, bu verileri bilişim teknolojilerini etkin kullanarak analizeder, değerlendirir ve eleştirel olarak yorumlayabilir.
Yöneticilerin gereksinim duyacakları, ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, iletişim gibi alanlarda temel kavramları, yöntem ve teknikleri kullanabilir.
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
Sürekli öğrenmeye açık olarak, olguları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Sosyal sorumluluk üstlenerek, gönüllük temelinde proje geliştirir ve bu tür etkinliklerde görev alır.
Etik değerlere bağlı, insan hakları bilincine sahip, insanlar arasında iletişime açık ve ortak çalışma eğilimi ile hareket edebilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Kamu ve özel sektör kuruluşlarında modern yönetim teknik ve araçlarını kullanarak yüksek performanslı örgütler oluşturur.
Politika sürecinde diğer grup ve kurumların katılımını sağlar, yönetişime açık karar alır ve müzakere sürecini işletebilir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Bekir Berat ÖZİPEK

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 4343235343443
İLERİ İNGİLİZCE II 3333534543533
KAMU HUKUKUNDA PRATİK ÇALIŞMALAR 4534325142553
KAMU YÖNETİMİNDE PRATİK ÇALIŞMALAR 5444521121355
KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ 5555324131155
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YÖNETİMİ 0050500005550
SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ 4353543455543
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I 5505000050505
SİYASET FELSEFESİ 5505000050505
SİYASET SOSYOLOJİSİ 5435430450512
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3224210342433
TÜRKİYE SİYASİ HAYATI II 4435543452535
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 4105444553414
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ 4234345553435
İlişkili ders sayısı / 14/5855464055463234365630604251
İlişki ağırlığı4334323342433

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu