Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOPATOLOJİ3+036
Ders Programı Çarşamba 16:30-17:15 Çarşamba 17:30-18:15 Çarşamba 18:30-19:15 Cuma 10:00-10:45 Cuma 11:00-11:45 Cuma 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Kaasım Fatih YAVUZ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Kaasım Fatih YAVUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, insanın sahip olduğu temel psikolojik ve davranışsal süreçleri ve bu süreçlere dair temel kavramları öğrenmek; psikopatolojinin sınıflandırılmasını amaçlayan güncel yaklaşımları incelemek; yaygın görülen psikopatolojik durumların görünümlerine, ortaya çıkma ve süreğenlik kazanma süreçlerine dair bilgi edinmek, psikolojik işlevselliğe ilişkin davranışsal, sosyal/çevresel, biyolojik faktörleri bir arada düşünebilme becerisini kazanmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Normal nedir? Psikopatoloji nerede başlar?,Psikopatolojide Güncel Paradigmalar,Tanı ve Değerlendirme,Kaygı Bozuklukları,Obsesif Kompulsif ve Travma İlişkili Bozukluklar,Duygudurum Bozuklukları: Tek Uçlu Depresyon,Duygudurum Bozuklukları: Bipolar Bozukluk,Şizofreni,Disosiyatif Bozukluklar,Kişilik Bozuklukları,Yeme Bozuklukları ve Cinsel Bozukluklar,Madde Kullanım Bozuklukları,Çocukluk Dönemi Psikopatolojileri,İleri Yaş ve Nörobilişsel Bozukluklar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2.Psikopatolojinin temel kavramlarını tanımlayabilir.1, 14, 19A
3.Psikopatoloji gelişimine ilişkin temel mekanizmaları tanıyabilir.1, 14A
4.Esnek ve geniş davranış repertuarı çerçevesinde, işlevselliğe dair tartışabilir.1, 10, 2A
5.Psikopatolojik durumlar arası temel farkları ayırt edebilir.1, 10, 2A
6.Yaygın görülen psikopatolojilerin sınıflandırılmasında kullanılan temel kriterleri tanımlayabilir.1, 12, 18, 2, 3A
1. İnsan psikolojinin temel süreçlerini tanımlayabilir. 1, 14, 19, 2A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Normal nedir? Psikopatoloji nerede başlar?AP, Bl.1
2Psikopatolojide Güncel ParadigmalarAP, Bl.2
3Tanı ve DeğerlendirmeAP, Bl.3
4Kaygı BozukluklarıAP, Bl.6
5Obsesif Kompulsif ve Travma İlişkili BozukluklarAP, Bl.7
6Duygudurum Bozuklukları: Tek Uçlu DepresyonAP, Bl.5
7Duygudurum Bozuklukları: Bipolar BozuklukAP, Bl.5
8ŞizofreniAP, Bl.9
9Disosiyatif BozukluklarAP, Bl.8
10Kişilik BozukluklarıAP, Bl.15
11Yeme Bozuklukları ve Cinsel BozukluklarAP, Bl.11-12
12Madde Kullanım BozukluklarıAP, Bl.10
13Çocukluk Dönemi PsikopatolojileriAP, Bl.13
14İleri Yaş ve Nörobilişsel BozukluklarAP, Bl.14
Kaynak
Kring, A.M., Johnson, S.L., Davison, G.C., Neale, J.M. (2017). Anormal Psikolojisi/Psikopatoloji (Ed. Muzaffer Şahin), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Butcher J.N., Mineka S., Hooley JM. (2013). Anormal Psikoloji (Çev. Okhan Gündüz), İstanbul: Kaknüs Yayınları Amerikan Psikiyatri Birliği. (2013). DSM-5 Tanı Ölçütleri (Çev. Ertuğrul Köroğlu), Ankara: HYB Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu