Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KİŞİLİK KURAMLARI3+035
Ders Programı Cumartesi 09:00-09:45 Cumartesi 10:00-10:45 Cumartesi 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Gizem CESUR SOYSAL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Gizem CESUR SOYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, psikoloji tarihi boyunca öncü olmuş kuramcıların insan kişiliğini ele alışlarını; kişiliğin gelişimine bakış açılarını ve bu anlamda tarihsel ve motivasyonel kaynakları incelemektir. Öte yandan kişiliğin temel kavramlarını, kuramların insan doğasına bakışını ve kişilik açıklamalarına ilişkin eleştirel düşünceyi de kazanmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanımı ve Giriş,Kişilik ve Kişiliğin Temel Kavramları,S. Freud ve Psikanalitik Kuram – I,S. Freud ve Psikanalitik Kuram – II,C. G. Jung ve Analitik Psikoloji,A. Adler ve Bireysel Psikoloji ,E.Erikson,K. D. Horney ve Psikanalitik Sosyal Kuram,E. Fromm ve Özgürlükten Kaçış Kuramı,Diğer Psikanalitik Kuramlar ve Nesne İlişkileri Kuramı,E. Berne ve Transasiyonel Analiz,A. Maslow - İnsancıl Yaklaşım,C. Rogers ve İnsancıl Kuram,Varoluşçu Kuram; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İnsanın kişilik yapısı ile ilişkili temel tanım ve kavramları açıklayabilir. 1, 12, 9A
2. İnsan kişiliğinin doğası ile ilgili temel meseleleri betimleyebilir ve tartışabilir. 1, 2, 3, 9A
3. Kişilik ile mizaç, aile, çevre ve kültür arasında bağlantı kurabilir; bu bağlantıları açıklayabilir ve tartışabilir. 1, 12, 18, 2, 3, 9A
4. Tarihsel süreçte öncü olmuş kişilik kuramcılarının varsayımlarını içselleştirerek ifade edebilir; bunları tartışabilir ve eleştirebilir. 1, 18, 2, 3A
5. İnsan kişiliğine özgü belli başlı özellikleri kişilik kuramları ışığında tanımlayabilir ve yorumlayabilir. 12, 18, 2, 21, 3, 4A
6. Kişilik kuramlarının ait olduğu farklı ekolleri karşılaştırabilir ve bunları tartışabilir. 12, 18, 2, 3, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanımı ve GirişKK, B1
2Kişilik ve Kişiliğin Temel KavramlarıKK, B.1-2
3S. Freud ve Psikanalitik Kuram – IKK, B.3
4S. Freud ve Psikanalitik Kuram – IIKK, B.3
5C. G. Jung ve Analitik PsikolojiKK, B.4
6A. Adler ve Bireysel Psikoloji KK, B.5
7E.Erikson
8K. D. Horney ve Psikanalitik Sosyal KuramKK, B.8
9E. Fromm ve Özgürlükten Kaçış KuramıKK, B.9
10Diğer Psikanalitik Kuramlar ve Nesne İlişkileri KuramıKK, B.10
11E. Berne ve Transasiyonel AnalizOkuma önerisi
12A. Maslow - İnsancıl YaklaşımOkuma önerisi
13C. Rogers ve İnsancıl KuramKK, B.13
14Varoluşçu KuramKK, B.14
Kaynak
Gençtanırım-Kurt, D. ve Çetinkaya-Yıldız, E. (Ed.). (2017). Kişilik kuramları: Gerçek yaşamdan kişilik analizi örnekleriyle. Ankara: Pegem Akademi
Geçtan, E. (2002). Psikanaliz ve sonrası. İstanbul: Metis Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu